"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Изпълнението на бюджета до края на юли

Димитър Чобанов / 05.09.2008
... Като цяло изпълнението на бюджета до края на юли не изненадва. Растежът на данъчните приходи леко се забавя, вероятно поради по-ниската активност през летния сезон. По-важни обаче са намеренията на управляващите за съществено разхлабване на фискалната политика до края на годината, което ще създаде допълнителен инфлационен натиск. Нещо повече средствата ще бъдат преразпределени, но не към източниците на доходите – работещите в частния сектор, а към пенсионери, бюджетни служители и недостатъчно прозрачни обществени поръчки. По-добрите варианти за използването на излишъка са спестяването на средствата и за плащането на публичен дълг или за пенсионна реформа.

Икономика на корупцията

Методи Лазаров / 05.09.2008
Пазарната икономика е система, която се уповава на схващането, че хората реагират на стимули. Корупцията се появява, когато стимулите пораждат възможност за нечестно възнаграждение и се изразява в действия, които ние всички виждаме осъзнато или неосъзнато. Статия на Реймънд Фисман и Едуард Мигел твърди, че ако обществото знае къде да търси, може да открие и да елиминира корупцията с икономически методи.

Бъркането на богатството с дохода*

Ричард Ран** / 05.09.2008
... Тези, които бъркат облагаемия доход с богатството са отговорни както за неграмотното си изразяване, така и за посредственото си мислене. Дали е разумно да се доверим на група неграмотни хора за написването на данъчния кодекс?

С пенсионери на море…

Петър Ганев / 05.09.2008
През изминалата седмица правителството роди „гениалната” идея да използва част от парите от излишъка за да изпрати 5000 пенсионери на почивка. Въпреки, че в случая говорим за пренебрежимо малка част от парите, предложението предизвика сериозни дискусии в медиите и обществото. Всъщност, ако има нещо хубаво в подобен тип „популистки” обещания, то е в това, че понякога наистина се прекрачва всякаква граница и хората спират… и се замислят за нещата из основи – в случая, дебатите някак естествено се отклониха от спора „на кой по-напред, по колко и как точно да раздадем парите?” и се насочиха по посока на това „какво всъщност трябва да правим, когато разполагаме с „излишни” пари?”

Сребърният пенсионен фонд – полу-решението на проблемите

Адриана Младенова / 05.09.2008
Държавните капиталонатрупващи фондове (Sovereign Wealth Funds) акумулират активи, които се ръководят директно или индиректно от правителството. Натрупаните средства се използват за постигане на национални цели. Тези фондове могат да се финансират от 1) резерви от чуждестранни валути; 2) продажба на природни богатства като нефт; 3) общи данъчни приходи и други бюджетни приходи.