"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Как да анализираме политиката, влияейки и извличайки обща полза от това влияние?

14.12.2006
Разликата между застъпничество и лобиранеЗастъпничеството обикновено е действие в името на т.нар. общо благо, общо добруване, обща полза. Общото благо е стока, която всеки ползва по свое усмотрение, но никой по отделно не плаща. Лобирането е застъпничество на отделния, частния интерес, на интереса, по отношение на който са установими някакви изключителни (частни) права.

Аспекти на медопроизводството в България

14.12.2006
1) Официалните данни: Двата основни източника на данни, НСИ и Българският Пчеларски Съюз (БПС), имат значителни разминавания в публикуваните сведения относно сектора. Например, НСИ отчита 5,3 хил. т. експорт на мед за 2000 г., докато БПС декларира 6,7 хил. т. МЗГ използва и двата източника при съставяне на годишните отчети, уточнявайки, че разликите се дължат на по-пълната информация на БПС за регистрираните пчелари. Въпреки това, въпросът за достоверността и надеждността на данните остава отворен.

Необходим ли е Закон за комасация на земеделските земи?

14.12.2006
По-голяма ефективност и производителност: разпределението на земята в по-малко на брой и по-големи парцели с по-добра форма, които се намират близо до селскостопанската сграда, води до значителни икономически предимства. Освен това така се намалява количеството на неизползваната земя между парцелите.