"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Какво става с държавната администрацията?

Методи В. Методиев / 15.08.2008
В сферата на опитите за квантифициране и даване на оценки да работата на държавната администрация има редица показатели и още повече различни индекси съставени на базата на различни наблюдаване и измервани показатели. Един от най-често използваните показатели това измерването на разходите за издръжката и съществуването на държавните служби съотнесени към БВП на страната...

Мизес, Хайек и Фридмън ни намигат с тайната за дълголетния живот

Методи Лазаров / 15.08.2008
Лудвид фон Мизес умира на 92 години, Фридрих Хайек на почти 93, а Милтън Фридмън на 94. Трима икономисти, гигантски умове, умели познавачи на икономическата теория, предводители на пазарния ред, се радват на дълъг и ползотворен живот. Тук се появява интересният въпрос дали тяхната изключителна икономическа рационалност или просто случайността на природата ги дарява с такъв дълголетен и ползотворен живот.

Европейски сравнения...

Димитър Чобанов / 15.08.2008
Националният статистически институт публикува данни от Евростат за ценовите равнища и физическия обем на брутния вътрешен продукт (БВП). Те се определят на базата на специално изчислени валутни курсове – паритети на покупателната способност, като целта е да се направи възможно съпоставянето на стойностите в единен стандарт...

Платежният баланс на страната за първите шест месеца

Адриана Младенова / 15.08.2008
Тази седмица излязоха предварителните данни за платежния баланс на страната за първите шест месеца на годината. Дефицитът по текущата сметка се увеличава и достига 11.5% от прогнозния БВП за 2008 г. спрямо 10% за същия период на миналата година. Основната причина за дефицита е дисбалансът по търговското салдо, който достигна 8,39 млрд. лева за първото полугодие. Увеличението спрямо 2007 г. е повече от 2 млрд. лева.