"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Не на протестите на млекарите

Адриана Младенова / 08.08.2008
Протестите на млекопроизводителите и решението, което е на път да вземе правителството за отпускането на допълнителни средства от бюджета за субсидии, за пореден път показват, че една организирана група хора може да бъде много силна на политическата сцена, дори когато исканията им са в ущърб на нетните данъкоплатци в страната. Сигурно е, че изпълнението на исканията на млекарите ще доведе до глоба от Европейската комисия (ЕК), която ще дублира размера на субсидиите.

Бариери пред стартиране на бизнес. Няколко любопитни факта

Методи В. Методиев / 08.08.2008
Преди няколко дни попаднах на едно интересно изследване на Симеон Дянков, в което той прави преглед на извършените реформи по отношение на регулациите, свързани със стартиране на бизнес по света. В изследването са взети данни за периода 2003-2008 г.и участват 168 реферирани изследвания. Интересни са фактите, които са представени на агрегирано ниво, което дава по-обхватна представа кои са най-важните реформи и някои от ефектите, които са свързани с регулационното бреме през бизнеса.

Изпълнението на бюджета за полугодието

Димитър Чобанов / 08.08.2008
Министерството на финансите публикува данните за изпълнението на консолидирания държавен бюджет за първата половина на 2008 г. Приходите надхвърлят 14 млрд. лв., докато разходите са 9.89 млрд. лв., което означава, че излишъкът е над 3.78 млрд. лв. или над 5.5% от очаквания брутен вътрешен продукт за годината.

Допълнителните харчове на българските правителства (2000 – 2007)

ИПИ / 08.08.2008
Положителните резултати от провежданата данъчна политика водят до безпрецедентни приходи в държавната хазна, които сериозно надвишават планираните. Точно тези „неочаквани” свръх приходи стоят в основата на допълнителните харчове на държавата. През последните години българското правителство неизменно намира начин да похарчи повече средства от записаните в Закона за държавния бюджет.