"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Стийв Форбс поздравява усилията на ИПИ за въвеждане на 10% плосък данък

18.07.2008
Светла Костадинова, изпълнителният директор на ИПИ, която в момента е на работна визита в САЩ, бе цитирана в статия, публикувана на сайта на WorldNetDaily където се упоменават постиженията на страните от Централна и Източна Европа, в това число Албания и България, в прокарването на ниски и плоски данъци върху доходите на физическите лица. Реформите, проведени от бившите комунистически страни, са определени като „икономическа революция”.

Инфлацията до месец юни

Адриана Младенова / 18.07.2008
Тази седмица НСИ публикуваха данните за инфлацията през м. юни. Според индекса на потребителските цени (ИПЦ) в страната се отчита дефлация от 0.2% за този месец. Основен принос за намалението на цените имат хранителните стоки – основно плодовете и зеленчуците. Това е първото понижение на цените в страната, измерени чрез ИПЦ, от месец юни миналата година. Значи ли това, обаче, че трендът се е обърнал и сме се разминали със заплахата от всеобхватно покачване на цените в страната, което води до намаляване на покупателната способност на парите?

Може ли предприятия със “социални функции” да са частни

Зорница Манолова / 18.07.2008
Една част от държавните предприятия, в това число и общински, са губещи. За повечето от тях, обаче, се счита, че изпълняват някакви „социални функции” и не могат да се приватизират. Такъв е случаят със Столична компания за градски транспорт (СКГТ). Това може да се онагледи с последващата таблица, където са представени някои данни за видовете транспорт с най-голям дял в осигуряването на обществения транспорт в София, а именно автобусният, тролейбусният и трамвайният.

Държавата бори стереотипите в обществото

Методи Лазаров / 18.07.2008
Този четвъртък кабинетът одобри националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете при достъпа до здравеопазване, образование и заетост. Според официалното прессъобщение, “документът има за цел да обедини усилията на институциите за провеждане на политики за равни възможности на жените и мъжете във всички сфери на икономическия, политическия и обществения живот на страната ни.”

Глас народен, глас в пустиня… глас за 100 000 лева!

Петър Ганев / 18.07.2008
Трябва ли да има данъчни облекчения за тези, които упражняват правото си на глас? Този въпрос се завъртя в медийното пространство и предизвика разнопосочни реакции. Общо взето идеята е всички гласували да внасят с 10% по-малко данък общ доход, като така за тях данъчната ставка ще бъде 9%, а не нормалните 10%. Възприемането на подобни финансови стимули за гласуване обаче е изключително спорна идея.

Икономически (не)съветници

Ричард Ран* / 18.07.2008
В чест на нашия дългогодишен приятел и поддръжник Ричард Ран, ИПИ представя превод на неговата статия, публикувана в елитния политически вестник „The Washington Post".