"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Да се самонакажем за еврофондовете

Зорница Манолова / 04.07.2008
... Няма причина да се заблуждаваме, че от българските пари няма да се краде. Няма причина да се наливат пари в неефективни практики и да го позволяваме. Няма причина да си мислим, че това няма да се случи отново. В крайна сметка малко след „разрешението на проблема” от страна на правителството Европейската комисия забрани на България да компенсира от бюджета си субсидиите по спрените проекти. Не искаха да ни оставят да се самонакажем. Нищо, имаме и други възможности!

Изпълнението на бюджета до май

Димитър Чобанов / 04.07.2008
... Поставената цел за излишъка в консолидирания бюджет през 2008 г. според Закона за държавния бюджет е 3% от брутния вътрешен продукт или 1 821.4 млн. лв. БВП вероятно ще надхвърли заложената стойност при приемането на бюджета, което означава, че целта за излишъка ще бъде около 2 млрд. лв. Следователно остават (от изпълнението на бюджета до момента) около 1.3 млрд. лв., които представляват „свръхизлишък”.

11 години валутен борд*

Димитър Чобанов / 04.07.2008
... Високият и устойчив стопански растеж е пряко свързан с наличието на лична свобода и отговорност за всички икономически активни лица. Основните елементи на свободата са защитата на живота и здравето на хората от посегателства, доброволната и безпрепятствена размяна, добре дефинираното право на собственост, върховенството на закона, ниските данъци, свободното движение на хора, капитали, стоки и услуги и, разбира се, стабилните пари. Някои от проведените реформи след 1997 г. допринесоха за разширяване на стопанската свобода, създадоха предпоставки за индивидуална инициатива и ускорено развитие. Най-голям напредък се реализира в областта на парите поради използването на валутния борд.

Няма време за бавене на здравната реформа

Адриана Младенова / 04.07.2008
... Въпреки че през м. май политическият съвет на управляващата коалиция взе решение за начина на преструктуриране и демонополизация на здравната система, министърът на здравеопазването Евгений Желев заяви неведнъж, че представеният модел не е задължителен и обвързващ по никакъв начин. Но за съжаление не дава индикации дали ще има пълна демонополизация на здравната каса и по какъв начин ще се осъществи очакваната реформа. Според министъра преструктурирането на системата ще продължи от 5 до 12 години. Това не звучи обнадеждаващо, след като вече минаха 16 години без да се направят конструктивни промени.