"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Защо корупцията продължава да бъде проблем номер едно

Велико Димитров / 27.06.2008
Наскоро беше публикуван годишният доклад на Агенцията по обществени поръчки за 2007 година. Както обикновено включена е информация за повишаване квалификацията на служителите в агенцията, организация и участие в редица национални и международни събития, както и обобщени данни за системата на обществените поръчки, т.е. аналитичен материал почти отсъства. Ако не считаме краткото изявление, че борбата с корупцията трябва да се засили, изводи по отношение наличието на корупционни практики в системата и още по-важно, за причините, поради които те са толкова разпространени полу-легални не са направени.

Колко много са много полицаи?

Зорница Манолова / 27.06.2008
Тази седмица министърът на вътрешните работи Михаил Миков обяви щатния състав на МВР – 63000 души. От общата бройка 47000 са полицаите, 8000 – пожарникарите, 5000 – работещите в администрацията и 3000 – в научно-практическите звена...

Нов доклад на Световната банка. Какво произлиза от него?

Методи В. Методиев / 27.06.2008
Световната икономическа литература ясно дефинира силната корелираща връзка между качеството на публичното управление и степента на икономическо развитие на определена стрaна. На базата на тази основна зависимост иконoмисти от Световната банка се опитват да измерят различни индикатри за добро публично управление и по този начин да съставят класация на базата на проведено изследване, в което участват 212 страни.

За акцизите и горивата

Петър Ганев / 27.06.2008
... Нека, като за начало попитаме европейците: Ако високата крайна цена на горивата е в тежест на хората, тоест затруднява потреблението, тогава защо не се обърне внимание точно на този специфичен данък (акцизите върху горивата), които има отношение именно към потреблението на конкретната стока?!