"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Необходима е повече прозрачност при управлението на публични проекти

Адриана Младенова / 20.06.2008
Тази седмица Световната банка представи редовния си доклад за новитестрани-членки на Европейския съюз. Специален фокус на доклада са публичните инвестиции в инфраструктура като фактор за икономически растеж и конвергенция на 10-те нови страни-членки към средните нива на доходи в ЕС.

Феноменът на предприемачеството

Зорница Манолова / 20.06.2008
Тъй като предприемачите в известен смисъл олицетворяват пазарните сили, могат да бъдат определени за централна фигура в икономиката – „най-важният единичен играч в съвременната икономика” (Lazear, 2002). Много икономисти - от Хайек (1946) през Бомол (1968) до Бианки и Хенрексон (2005) – изказват мнението, че значимостта на предприемача в реалния свят не се отразява в достатъчна степен в икономическата теория. Сега вече са развити много теории за същността на предприемачеството.

БВП през първото тримесечие на годината

Димитър Чобанов / 20.06.2008
Националният статистически институт оповести предварителните данни за брутния вътрешен продукт през първото тримесечие на 2008 г. Произведеният БВП е 13 483.5 млн. лв., а брутната добавена стойност е 10 946.8 млн. лв. Реалният растеж на БВП е 7%, а на БДС – 7.6%.

Седмицата през погледа на един гражданин

Светла Костадинова / 20.06.2008
Краткият, избирателен преглед на случващото се у нас в последните дни може да се обобщи така: скъпо ни излиза управляващите да се учат в движение какво да правят. Още по-скъпо е никога да не се научат. А като се замисли човек има толкова примери за успешни реформи, невероятни резултати и проспериращи нации...

Размисли върху някои аспекти от философията на Айн Ранд*

Велико Димитров / 20.06.2008
Следващото изложение не е преразказ на философията или книгите на Айн Ранд, нито е материал, който обстойно и последователно ги анализира. По-скоро целта на текста е да постави няколко акцента върху въпроси, свързани с нейното творчество и които вероятно биха провокирали интерес у читателя.