"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Как да направим търга за четвъртия GSM оператор?!

Петър Ганев / 06.06.2008
Наскоро Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обяви 12-те кандидати за четвърти мобилен оператор в обхвата от 1800 мегахерца. Разбира се, от КРС все още нямат представа за начина, по който ще се издаде лицензът за използване на радиочестотния спектър. Ясно е, че ще се проведе търг или конкурс, но условията тепърва предстоят да бъдат дефинирани от самата комисия. Какви обаче са добрите практики по света?

Социален дъмпинг или свободно предоставяне на услуги в ЕС

Велико Димитров / 06.06.2008
Процесът на обединяване на Европа формално започва през 1957 г. с подписването на “Договорите от Рим” за създаването на Европейската икономическа общност и Европейска атомна и енергийна общност (в неформален план, за начало на този процес може да се приеме призивът на Уинстън Чърчил в университета в Цюрих през 1946 г. за “Обединени държави на Европа”).

Някои резултати от програмата за по-добро регулиране в Германия

Методи В. Методиев / 06.06.2008
... Все пак, ако трябва да се върнем в реалността, на нас (хората, които искат да живеят при по-голяма свобода и по-лесно да правят бизнес) не ни остава нищо друго освен да се надяваме на далновидността и управленската мъдрост на хората формиращи дневния ред на българската администрация.

Бюджетният процес в ЕС трябва да се рестартира*

Красен Станчев / 06.06.2008
... Изглежда, че съюзът се опитва да прилага централно планиране, което се проваляше постоянно в продължение на 45 години в страните от нова Европа. С малки изключения (българските водачи не са сред тях) политическите лидери на тези страни предпочитат да сочат грешките на новите си колеги по съюзна линия.

Усилия за по-малко безработни

Зорница Манолова / 06.06.2008
... В крайна сметка една година е достатъчно време за намиране на работа при добро желание. Това е личностна реализация. Ако човек е безработен една година или повече, той ще изостане професионално в динамично променящата икономическа среда, а ако за някои и този стимул не подейства, въпросът е дали трябва да могат да разчитат на държавата да ги издържа и до кога.

Изпълнението на бюджета до края на април

Димитър Чобанов / 06.06.2008
Министерството на финансите оповести данните за изпълнението на консолидираната фискална програма за първите четири месеца на 2008 г. Общите приходи са в размер на 9 616.8 млн. лв. (включително и средствата от Европейския съюз), разходите са 6 912.2 млн. лв. (включително и вноската в бюджета на ЕС от 286.1 млн. лв.). Бюджетното салдо е в размер от 2 704.6 млн. лв., като приносът на европейските фондове е 602.3 млн. лв., а на националния бюджет – 2 102.3 млн. лв. Фискалният резерв към края на месец април е 9 178.2 млн. лв.

Намалете разходите за започване на бизнес в България

Ричард Ран* / 06.06.2008
Знаете ли, че когато някой започва бизнес в България, той Ви прави услуга? Да, човек обикновено стартира бизнес за да реализира печалба за себе си. Единственият начин обаче законно да реализираш печалба дългосрочно е като произвеждаш или предоставяш стока или услуга, която българите искат, нуждаят се или желаят. Когато предлагат тази стока или услуга, предприемачите повишават щастието и/или благоденствието на поне някои българи.