"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Оризът и „лошото икономическо мислене”

Петър Ганев / 28.05.2008
Това, което се случва на световните пазари на ориз през последните 10-15 години заслужава сериозно внимание. Понякога е доста трудно да се обясни, какво означава израза „лошо икономическо мислене”, но си мисля, че точно тази история дава много точна престава. ...В Страната на изгряващото слънце всяка година се внасят огромни количества ориз и на практика … никога не се потребяват! Каква е всъщност причината за това странно поведение?!

Перспективите на лова на европейски субсидии*

Красен Станчев / 28.05.2008
Освен това откак стана ясно през 1999 г., че България върви към членство към ЕС всички обясняват смисъла на това членство като „достъп до европейските фондове". Неясно защо обяснението се продаваше и схващаше масово като „наш" достъп до „техни" пари. Начините да се живее по-добро се свеждат до две икономически категории: да правиш нещо, което другите търсят и плащат, или да вземеш от другите.

НА 29 МАЙ ПРАЗНУВАМЕ ДЕН НА СВОБОДАТА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО

ИПИ / 28.05.2008
29 май 2008 година е денят на свободата от правителствена намеса в България през тази година. На тази дата отбелязваме деня, на който гражданите, образно казано, спират да работят за правителството и започват да работят и печелят за себе си.

Здравеопазването в Сингапур*

Роуан Калик** / 28.05.2008
Сингапурците са значително по-здрави от американците и плащат около една пета от разходите на американците за здравеопазване. Една от главните причина за това е, че системата в Сингапур не се фокусира върху въпроса, който владее както Европа, така и Америка, а именно: Кой плаща? В крайна сметка парите идват от джоба на хората.

Бюджетна (не)прозрачност*

Светла Костадинова / 28.05.2008
... Прозрачността на министерствата е важна, защото (1) харчат нашите пари и трябва по всяко време да правят информацията за този процес публична, (2) по този начин могат да бъдат оценявани и да се правят предложения за промени, и (3) повечето и по-подробна информация прави по-лесно идентифицирането на неефективни дейности и корупционни практики. Затова и трябва да се вземат мерки за публикуване възможно най-скоро и да има санкции за тези, които не спазват изискванията.