"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Транспорт и държава

Институт за пазарна икономика / 23.05.2008
Протестите на превозвачите, придружени с искания в различни посоки, трябва да се оценяват от всички страни – кой ще бъде засегнат ако се приемат, какъв ще е ефектът върху обществото, сектора и бюджета. Към момента в общественото пространство са ясни исканията на транспортните фирми и отговорът на министерството на финансите, което обаче е само част от цялата картина. Институтът за пазарна икономика предлага коментар по основните въпроси в момента. Допълнителен и по-прецизен анализ е предмет на по-задълбочен поглед.

България и еврото

Димитър Чобанов / 23.05.2008
Наскоро бяха оповестени докладите на Европейската комисия и на Европейската централна банка за конвергенцията между отделните страни. Те имат за цел да представят текущото състояние на икономиките и готовността им да приемат еврото като законно платежно средство. Заключенията в тези доклади са, че България все още не покрива заложените критерии и по тази причина формалното членство в Еврозоната няма да се случи скоро.

Минималният стартов капитал – най-после малко разум и в парламента

Велико Димитров / 23.05.2008
По-рано тази седмица на първо четене депутатите приеха промени в Търговския закон, с които минималният капитал за регистриране на ООД и АД беше намален десет пъти – от 5000 на 500 лева, съответно от 50 000 на 5000 лева.