"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Към управляващите: продължете с реформите, спрете харченето на излишъка и може и да ви преизберат

Светла Костадинова / 16.05.2008
Две неща се наблюдават в последната година от управлението на всяко българско правителство – започва да харчи усилено (ако има пари) и спира реформите (ако е правило такива), за да се фокусира върху предстоящите избори. Настоящото май няма да изневери на този модел на поведение и затова е добре да дадем няколко съвета.

„Български пощи” ЕАД злоупотребява с пазара

Методи В. Методиев / 16.05.2008
... България заяви своята готовност (институционална и законодателна) и воля (политическа) за отварянето на пазара от началото на 2009 г. Постигането на единен европейски пощенски пазар ще мине през премахване на монопола на държавните предприятия. Това означава, че за предоставянето на пощенски услуги ще могат да се конкурират на равни начала всички оператори, независимо от формата на собственост.

Промените в осигурителната система

Димитър Чобанов / 16.05.2008
... Като цяло промените са насочени най-вече към здравната система, която ще получи значителни по размер средства (около 1 млрд. лв.), но подобрението ще се получи, когато влязат в сила всички останали мерки, свързани с насърчаване на конкуренцията, възможност за индивидуален избор, наличие на пазарни отношения и оттам по-висока ефективност на разходите и по-добро качество на здравните услуги.

Ботсвана и Зимбабве: История на две страни*

Мариан Тупи**, 14 май 2008 / 16.05.2008
... Във всеки случай Мугабе ще отстъпи един ден. Когато това стане, новият лидер на Зимбабве трябва да погледне през западната граница на Ботсвана. Той ще види, че свободата и просперитетът са възможни дори и в Африка.