"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Какво ново от новия здравен министър?

Методи В. Методиев / 09.05.2008
След като и здравното министерство се сдоби с нов министър, в едно от първите си изявления той привлече внимание с реформаторската си идея да приватизира болниците и да продължи по-настъпателно с реформата в здравната система.

Изпълнението на държавния бюджет през първото тримесечие на годината

Димитър Чобанов / 09.05.2008
Министерството на финансите оповести данните за изпълнението на консолидирания бюджет през първите три месеца на 2008 г. Общите приходи възлизат на 6 744,1 млн. лв., разходите – на 5 080,2 млн. лв. (включително вноската в бюджета на Европейския съюз), а излишъкът е 1 663,9 млн. лв.

Фармацевтите победиха. Следващите трябва да са нотариусите.

Зорница Манолова / 09.05.2008
...Посочените причини показват, че е необходимо незабавно премахване на всички пречки пред започването и развитието на професията. Неведнъж е доказано, че регулациите пречат, а не помагат както на предлагащите продукт или услуга, така и на потребителите, които се нуждаят от тях. Изследването на Центъра за европейско законодателство и политики още веднъж го потвърждава.

Сетиха се за аптеките!

Петър Ганев / 09.05.2008
Тези дни стана ясно, че правителството ще предложи да се премахне забраната само фармацевти да могат да откриват аптеки. Въпросната забрана беше многократно коментирана и атакувана от ИПИ в продължение на около година. Въпреки искреното ни задоволство от предстоящото (да се надяваме, че ще стане факт) премахване на това безсмислено и вредно ограничение, едва ли има някакво място за поздравления към правителството.

Сребърен фонд – опитът на Норвегия

Адриана Младенова / 09.05.2008
През юли 2006 г. Министерският съвет одобри проектозакон за създаване на така наречения Сребърен фонд (Държавен фонд за гарантиране на устойчивостта на държавната пенсионна система). Според него 50% от приходите от приватизация, постъпили в централния бюджет, и 10% от излишъка на републиканския бюджет за съответната година се акумулират във фонда...

Минималният капитал за фирма не защитава кредиторите

Петър Ганев / 09.05.2008
Изискването за минимален капитал при стартирането на бизнес (регистрация на фирма) ощетява икономиката. Това твърдение, само по себе си, не подлежи на коментар и дори не бива атакувано от защитниците на минималното изискване. Това, което влиза в тяхното полезрение, са различни странични ефекти, предизвикани от премахването или просто липсата на подобно изискване.