"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Кой трябва да лицензира – държавата или частния сектор

Велико Димитров / 25.04.2008
Преди около седмица стана известно, че няколко браншови организации в автомобилния транспорт се обединиха в конфедерация. В подобен тип сдружаване няма нищо нередно, той е доброволен. В известна степен може да се каже, че това е своеобразна алтернатива на корпоративните сливания и поглъщания от гледна точка на позициите на предприемачите в преговорите им със синдикатите и държавата.

Правителствата задълбочават глада и кризата

Петър Ганев / 25.04.2008
През юни 1930 г. законът „Хаули-Смуут” (Smoot-Hawley Tariff Act) превръща кризата на фондовата борса в САЩ в най-известната депресия в икономическата литература – Голямата депресия. Въпросният акт увеличава тарифите и митата на над 20 000 вносни стоки до рекордни нива, което, разбира се, има катастрофални последици. Връщайки се в наши дни, когато световните финансови пазари са изправени пред нови трудности, можем с увереност да твърдим, че не сега е времето за възприемане на протекционистки политики.

Кризата и икономиката

Димитър Чобанов / 25.04.2008
Световната финансова криза е предмет на множество коментари напоследък, тъй като се очаква тя се отразява във все по-голяма степен върху развитието на международните пазари. Очакваното забавяне на растежа на основните икономики като Съединените щати и Еврозоната се разпространява и върху останалата част от света по линия на търговията и движението на капитали. Засилващата се интеграция на българската икономика с европейските обаче я прави по-уязвима към неблагоприятните развития в тях и поражда въпроси относно ефектите от текущата конюнктура.

Колко струват популистките идеи в сферата на пенсионното осигуряване?

Адриана Младенова / 25.04.2008
Тази седмица в медийното пространство беше лансирана нова идея по отношение на социално-осигурителната политика в страната. Идеята е на БСП и се изразява в промяна във формулата за изчисляване на пенсиите. В момента според Кодекса за социално осигуряване (КСО) размерът на новоотпуснатите пенсии се определя по формула, която обвързва годините осигурителен стаж и размера на средния осигурителен доход на лицето като процент от средния осигурителен доход за страната.