"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Синдикатите пак срещу реформите

Светла Костадинова / 18.04.2008
Наскоро от КНСБ алармираха българската общественост, че са „обезпокоени от постъпващите сигнали на синдикални организации в бюджетния сектор относно подготвяни 12% съкращения на работници и служители в държавната администрация”. Подобни притеснения не са нелогични за един синдикат– колкото по-малко са хората, които той представлява, толкова по-малка е неговата сила при преговори с правителството. Но нека все пак да видим за коя администрация в действителност говори КНСБ.

За услугите в България

Светла Костадинова / 18.04.2008
Наскоро се проведе публично обсъждане на идеята агенциите за недвижими имоти да се лицензират по някакъв начин, за да се избегнат измамници, които развалят имиджа на сектора. Основният аргумент, който се използва за въвеждането на лицензионен режим за агенциите е приетата Директива 2006/123 за услугите на вътрешния пазар, според която се твърди, че ще е задължително лицензирането. Оказва се, че въобще не е така.

Изследване на предприемаческия дух

Методи В. Методиев / 18.04.2008
... Шумпетър разглежда предприемача като креативен индивид, който намира „нови комбинации от (фактори) на производство”, за да развие нови продукти/услуги и да създаде нови пазари и/или пазарни ниши. Във връзка с изследването на този феномен, Шумпетър разглежда и психологията на предприемача като икономически агент, който се оформя от изискванията към неговата специфична функция, а именно разкриване и реализиране на нови възможности.

Трябва ли държавата да е рекламодател в туристическия бизнес?

Адриана Младенова / 18.04.2008
През 2008 г. всяка секунда правителството харчи минимум 805 лв. (включително и през уикенда и празниците) или 2,9 милиона лева на час и 69,5 млн. лв. на ден. Сигурно се питате къде отиват всички тези пари? В различни приоритетни проекти и инициативи “от държавно значение”.

Доходи и развитие

Димитър Чобанов / 18.04.2008
Наскоро Националният статистически институт оповести данни за бюджетите на домакинствата през периода 1999-2007 г. Общият доход на лице от домакинство се повишава над два пъти в номинално изражение от 1 502 лв. през 1999 г. на 3 105 лв. през 2007 г. В реално изражение растежът е 24.3%.

Бъдещето на сектора на млечни продукти в ЕС*

Мариян Фишер Боел** / 18.04.2008
... ще изясним правилния набор от промени в Общата селскостопанска политика, за да я направим по-полезна и практична за нашите земеделци и селските региони, да я опростим и да я преобразуваме в по-добър инструмент във връзка с новите предизвикателства. Очакват се добри новини за сектора на млечните продукти, когато го направим. Трябва да гледаме напред. Разглеждайки сектора, се открояват най-малко два аспекта, които ще засегнем на този дебат.

Перспективи пред земеделските пазари в Европейския съюз за периода 2007 - 2014*

Зорница Манолова / 18.04.2008
Пазарните величини, представени в този анализ относно зърнените култури, маслодайните култури, месото и млечните продукти в ЕС 27 са изведени с известен брой предположения. Те обхващат перспективите пред макроикономическата среда с постепенното възстановяване на икономическия растеж в ЕС и укрепването на щатския долар в средносрочен период. Засягат се световните пазари на земеделски продукти, за които се предполага нарастващо търсене и търговия и поддържане на ценовите нива.