"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Пенсионната реформа води до повече спестявания и по-висок икономически растеж

Адриана Младенова / 11.04.2008
Реформата в пенсионната система е належаща в условията на българската икономика с бързо застаряващо население. Голяма част на проблемите на настоящата система на обществено осигуряване, свързани с ниски пенсии, наличие на относително голям неформален пазар на труда, финансова неустойчивост, неравнопоставеност между различни групи и висока степен на политически риск, могат да се разрешат при преминаване към капиталова пенсионна система.

Икономическият подход към престъпленията

Петър Ганев / 11.04.2008
...В крайна сметка, младият икономист не бил глобен, но нещата завършили печално за неговите студенти – била им поставена задачата да опишат оптималното поведение на полицията и нарушителите, нещо което нито съответните власти, нито техният преподавател били правили до този момент.

Пролетните прогнози за МВФ – повод за безпокойство или оптимизъм?

Димитър Чобанов / 11.04.2008
...Ако заложените реформи в образованието, здравеопазването и публичната администрация бъдат реализирани, ще се повиши потенциалът на икономиката за растеж. Важно е също така да не се правят опити за фискална експанзия, с които се преследват краткосрочни цели преди парламентарните избори, тъй като ефектът от тях би бил дестабилизация на икономиката.

Enterprise Surveys – има лоши показатели за правене на бизнес в България!

Методи В. Методиев / 11.04.2008
През изминалата седмица Enterprise Surveys, специализирано изследователско звено към Световната банка, представи свое изследване разглеждащо средата за правене на бизнес в България. В изследването се показват няколко доста неприятни тенденции, свързани с бизнес средата в България. Те предимно се отнасят за опитите на бизнеса да се справи с всички регулации, административните и техническите пречки, които са продукт на държавната мисъл.

Убийства и икономика

Зорница Манолова / 11.04.2008
Българските граждани са свидетели на множество афери, измами, грабежи, рекет и убийства. През изминалата седмица престъпността отново доказа себе си – престъпления посред бял ден, неоткриваеми свидетели и неразкрити извършители. В неделя и понеделник бяха извършени още две убийства по политически и икономически причини – загинаха писател, описал подземния свят в България, и директор на компания.