"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Изпълнението на бюджета за февруари

Димитър Чобанов / 04.04.2008
Министерството на финансите оповести официално данните за изпълнението на консолидираната фискална програма през първите два месеца на 2008 г. Приходите са в размер от 3 881 млн. лв., разходите – 3 131.3 млн. лв., а излишъкът е 574.7 млн. лв.

Браво на София – строителните разрешителни са в Интернет

04.04.2008
През седмицата беше представен специализираната страница на Столична община „Архитектура и Градоустройство” (www.sofia-agk.com), където са достъпни общите и подробните устройствени планове на град София и Столична община, както и отделен раздел посветен на строителните разрешителни, където може да се направи справка за строителните разрешения, издадени на определена дата или период.

Защо е необходима по-голяма прозрачност при възлагането на обществени поръчки

Велико Димитров / 04.04.2008
Според редица изследвания, между които, както собствени на Института за пазарна икономика, така и на Световната банка и Европейската комисия (частично отразени в последните два мониторингови доклада), системата на обществени поръчки днес е сферата на управление от публичния сектор с най-висок корупционен риск.

Коалиция за свободна Европа: Рестартирайте бюджета на ЕС - „Ctrl+Alt+Del”

04.04.2008
“Контролирай харченето, винаги мисли за алтернативи, изтрий всичко неефективно” – това е мотото на рецептата за реформа в бюджета на ЕС, предложена от долуподписаните членове на коалицията от водещите европейски пазарно-ориентирани мозъчни тръстове – “Коалиция за свободна Европа”. Днес коалицията внесе своето становище в съответните институции на ЕС в отговор на инициативата на Европейската комисия „Да реформираме бюджета, да променим Европа” от 12.9.2007 г., SEC (2007) 1188.