"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Колко лош е износът на България?

Велико Димитров / 28.03.2008
... Факт е, че преди да бъдат произведени и изнесени определени стоки, то трябва да е имало и съответни инвестиции и в този смисъл най-добрият начин за стимулиране на експорта е подобряването на средата за правене на бизнес.

Европейски сравнения

Димитър Чобанов / 28.03.2008
Наскоро бяха оповестени сравнения между европейските страни по показателите доход на човек от населението и равнище на цените от 1999 до 2006 г. включително, както и прогнозни данни за 2007 г. България отново остава най-бедната страна в Европейския съюз, като разликата с Румъния се запазва.

Лъч светлина

Петър Ганев / 28.03.2008
„А в ъгъла, облегнато до стената, стоеше в студеното утро бедно момиченце с червени бузички и с усмихнати устица – то беше замръзнало…”

„Политически пазар” и кои са участниците на него*

Зорница Манолова / 28.03.2008
Като при всеки друг пазар, така и на политическия участниците си взаимодействат и зависят един от друг като всеки се опитва да подобри положението, в което се намира. В стремежа си да постигнат повече облаги, те вземат различни решения. Биха ли могли да се обособят разликите между действащите лица на политическия пазар и тези, опериращи на състезателните пазари при пазарна икономика?

Програма за по-добро регулиране

Адриана Младенова / 28.03.2008
Проектът на програмата за по-добро регулиране в България (2008-2010 г.) е достъпен на портала за обществени консултации (www.strategy.bg) и може да бъде коментиран от всички желаещи. Тази програма е част от инициативата за по-добро регулиране и намаление на административната тежест на европейско равнище, която се провежда съвместно между органите на ЕС и националните законодателни органи във всяка страна-членка.