"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Изпълнението на бюджета през януари

Димитър Чобанов / 07.03.2008
Министерството на финансите оповести официално данните за изпълнението на консолидирания бюджет за месец януари. Те са важни от гледна точка на очакванията за приходите през цялата година, които са свързани с общото ниво на икономическата активност и структурата на доходите и потреблението.

До къде стигнахме с е-правителството?

Методи В. Методиев / 07.03.2008
През месец февруари в интернет портала на ЕС специализиран за представяне на идеите и достиженията на електронното правителство беше публикуван доклад за състоянието на развитие на електронното правителство в страните-членки.

За държавните такси

Светла Костадинова / 07.03.2008
Интересно четиво е списъкът на всички обнародвани нормативни актове през 2007 г. Това, което прави впечатление, е колко пъти са обнародвани нормативни актове, свързани със събирането на държавни такси. Справката показва, че са гласувани 28 промени, като повечето са за повишаване на размерите. Какво всъщност представляват таксите?

По-голямата автономност на училищата води до по-високо качество на образованието

Адриана Младенова / 07.03.2008
В ново изследване на английския независим мозъчен тръст Реформа се показва на практика как действат пазарните стимули в образованието, които могат да превърнат дори едно посредствено училище в елитна образователна институция.