"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Размисли върху идеите за приватизация от Столична община

Методи В. Методиев / 29.02.2008
Разглеждайки новата управленската програмата на столицата за 2011 г., измежду, откровено казано, неясните и първолашки написани идеи под формата на „булети”, попаднах на един силно положителен от политическа гледна точка момент – писмено изявената воля за приватизация на общинските търговски дружества и голяма част от общинската собственост. Всичко това е страхотно добре, ако нямаше някои малки лингвистични детайли във долуописаните параграфи, които в голяма степен ме поставиха в недоумение.

Право на собственост и икономическо развитие

Зорница Манолова / 29.02.2008
Индексът „Права на собственост” 2008 (International Property Rights Index – IPRI) е международен сравнителен коефициент, който измерва значенията на физическото и интелектулното право на собственост и връзката им с икономическото развитие. Настоящото изследване анализира данните за 115 държави от различни точки на света, които формират 96% от стойността на световния БВП.

Mитовете за „Енергийната независимост”*

Laura Vanderkam** / 29.02.2008
Провокативна нова книга твърди, че „енергийната независимост” не е нито практична, нито желателна и дори е глупова - “Поредица от лъжи: Опасните заблуди на „Енергийната независимост”от Robert Bryce.

Финансиране на училищното образование

Петър Ганев / 29.02.2008
През 2008 година се очаква публичните разходите за образование в България да достигнат 2 608 млн. лв., или 4.1% от БВП. В сравнение с 2005 г. публичните разходи за образование са се увеличили с почти 50%. Средствата определени по единните стандарти и предназначени директно за училищното образование (общо за общински и държавни училища) възлизат на около 1 млрд. лева.

Пенсионната реформа като триумф на формата над съдържанието*

Лорънс Котликоф** / 29.02.2008
Измина четвърт век от приватизацията на разходопокривната пенсионна система в Чили. Чилийската “реформа” е вдъхновила подобни “реформи” в редица развиващи се страни – някои от тях много далече от Чили – като Казахстан и Полша например. Особено в Южна Америка чилийската реформа е била особено влиятелна. От 1981 г. насам поне десет други страни там са последвали примера на Чили и са “реформирали” пенсионните си системи. Списъкът включва страни като Аржентина, Мексико, Боливия, Колумбия и Перу.