"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Алинея за милиони

Петър Ганев / 22.02.2008
Изследване на ИПИ показва, че през последните 5 години КЗК систематизирано тормози българския бизнес, позовавайки се на безумията записани в Закона за защита на конкуренцията. На колко се равнява един единствен и напълно необоснован текст от закона? На колко се равнява чл.34, ал. 6? Документите на КЗК сочат, че през последните 5 години, имуществените санкции наложени само по тази алинея се равняват на цели 2 381 500 лева!

Държава, пари, хора

Велико Димитров / 22.02.2008
Какво се случва, когато държавата е събрала повече пари от хората, отколкото е успяла волно или неволно да похарчи – отговорът е прост: формира се бюджетен излишък – той или част от него може да бъде похарчен за много неща, да не бъде похарчен и спестен с някаква цел или да не бъде похарчен и примерно да се върне под някаква форма на хората и фирмите, които са генерирали дохода (възможно е разбира се също така да се даде и точно на онези, които не са го изкарали, но считам, че това влиза в категорията “изхарчване”).

Стесняване на икономическата пропаст в 21 век*

Стефан Л. Паренте / 22.02.2008
В днешно време съществуват огромни разлики в стандартa на живот по света. В най-богатите индустриални държави БВП на глава от населението е около 50 до 60 пъти по-голям в сравнение с този в най-бедните страни, при това отчитайки различните ценови равнища. До 1700 г. разликите между нациите са били в размер на не повече от 2-3 пъти и едва през последните триста години пропастта между най-богатите и най-бедните държави в света се е разширила значително.

Предимството да сме започнали по-късно

Светла Костадинова / 22.02.2008
От години анализатори и политици обвиняват всяко правителство, че не прави всичко необходимо за да може България по-бързо за достигне по-високи нива на доходи и да има по-висок икономически растеж. Практически България започна пълноценно да прави усилия в тази посока едва след 1990 година. С други думи, едва в края на 20 век ние реално започнахме да се опитваме да станем по-развита страна по по-логичен начин.

За насърчаване на младите учени от държавата

Адриана Младенова / 22.02.2008
Тази седмица фонд “Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката представи отчет на дейността си и приоритетите през следващата година. Общият бюджет на фонда през 2008 г. е 60 млн. лв. Една от основните му цели през следващата година е стимулирането на младите учени. В медийното пространство беше лансирана идеята държавата да започне програма за финансиране на докторантури на изследователи, които работят ефективно в предприятия.

Прегрява ли икономиката?!*

Велико Димитров / 22.02.2008
Според Европейската комисия и други международни институции икономиката на България (както и на Латвия и Естония) за поредна година прегрява – увеличават се кредитите, съответно нараства разликата между платежоспособното търсене и произведения продукт, инфлацията расте, разширяват се външните дисбаланси и като цяло се влошава конкурентоспособността на страната и перспективите и за развитие.