"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Приватизацията на „Булгартабак”

Димитър Чобанов / 15.02.2008
Правителството обнови управленската си програма до края на мандата. Приоритетите почти не се изменят – повишаване на доходите на населението и подобряване на жизнената среда, като има известен напредък по отношение на средствата за постигането на тези цели. Прави впечатление, че те са свързани не само с текущия, но и със следващия мандат – до 2013 г., което изглежда амбициозно от страна на управляващата коалиция предвид намаляващия й рейтинг.

Пиеса: Законодателното регулиране в две сцени

15.02.2008
Хорът: ... Старото регулаторно правило гласи, че Федералната комисия по комуникации може да регулира телекомуникационната индустрия веднага щом развитието на пазара премине през два етапа. Първият – кабелната телевизия трябва да обхване най-малко 70% от домакинствата. Това е факт от много време. Вторият – 70% трябва действително да се абонират. Според непотвърден източник компаниите могат да надхвърлят значително второто.

Държавна главоблъсканица в областта на спортните бази

Методи В. Методиев / 15.02.2008
Решаването на казуса с експлоатацията на спортните обекти на територията на Република България, като че ли никога не е бил приоритетно за управляващите. Винаги всички заинтересовани страни са отчитали необходимостта от ясна държавна политика и точни правила за изпълнението й. За съжаление решението на този проблем все още виси във въздуха - някъде между Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС), Министерския съвет, общините, ресорните министерства и „Национална спорта база” ЕАД.

Най-вредните министри*

15.02.2008
Редакцията на BM се обърна към няколко независими икономисти* от най-авторитетните неправителствени организации за икономически анализи с молба да класират най-вредните министри (които според тях заслужават да бъдат уволнени) и накратко да аргументират своя избор. Общата класация направихме по точкова система (10 точки за всяка първа позиция, 9 за втора и т.н.). Така най-вредните министри, тези които струват най-скъпо на данъкоплатците и бизнеса, получават най-много точки.