"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

ИПИ и икономическата програма

Светла Костадинова / 08.02.2008
Миналата година, по молба на тогавашния министър на икономиката, представихме препоръките за икономическите мерки, които правителство според нас трябва да предприеме (достъпни са на страницата на ИПИ). Една година по-късно можем да оценим какво се е случило и кои от предложените публично мерки от ИПИ са били приложени на практика.

Държавата си намери нов бизнес

Методи В. Методиев / 08.02.2008
През изминалата седмица от дума на дума изведнъж държавата реши да си направи собствено голф дружество. Идеята хрумнала още в средата на миналата година, като за това била съставена специална работна група, с колосалната задача да измъдри как и по какъв начин да България да стане конкурентна голф дестинация, която да е атрактивна за платежоспособните туристи. След половингодишно главоблъскане се родила идеята да се създаде дружество със 100% държавно участие, което да строи и в последствие да управлява голф комплекси.

БВП може да бъде добър макроикономически показател*

Антони де Жаси* / 08.02.2008
Когато пратеникът продължава да носи лоши вести, застреляй го и намери друг. Изглежда точно това прави Франция. За близо три десетилетия брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението все повече намалява в сравнение със световните и европейските тенденции. Малко по малко застоят, особено в сравнение с отново динамичната Великобритания след Тачър, подкопава френската гордост и дързост и разпространява нежелано чувство на смиреност и самосъжаление.

Осигуровките могат да се намалят поне с 1 процентен пункт веднага

Адриана Младенова / 08.02.2008
От години от ИПИ предлагаме да се намалят социалните осигуровки на 10% и да се приватизира системата на държавно обществено осигуряване, като се изгради изцяло на капиталов принцип, на който действат вторият и третият стълб на пенсионната система в момента. Причината е, че частната капиталова пенсионна система води до по-високо икономическото благосъстояние от разходопокривната поради наличието на по-малко изкривявания в икономиката, докато в условията на застаряващо население разходопокривната система е обречена на фалит.

За конкуренцията и административното бреме върху бизнес средата*

Петър Ганев / 08.02.2008
Бизнес климатът в страната обикновено се разглежда от гледна точка на чуждестранните инвеститори. Как да създадем подходяща бизнес среда, която да привлече повече чуждестранни инвестиции и да служи като двигател за цялата икономика? Подобен начин на мислене е напълно нормален за всички развиващи се страни, особено когато въпросният приток на чуждестранни капитали покрива огромен търговски дефицит.