"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Облекчава се режимът за плащане на данъци за малките фирми

Адриана Младенова / 14.12.2007
Миналата седмица Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за корпоративно подоходно облагане. Една от промените, които се предвижда, е отпадане на изискването фирми с годишен оборот до 200,000 лв. да не плащат авансови вноски съгласно сега действащия Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО). Мотивите към законопроекта за отпадане на тоза изискване са ясни и логични: “Промяната ще доведе както до облекчаване на данъкоплатците (икономия на средства и време), така и до облекчаване администрирането на данъка от Националната агенция за приходите.”

Някои елементи на фискалната децентрализация

Димитър Чобанов / 14.12.2007
През седмицата Народното събрание взе решение за промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), според които се предвижда общинските съвети да могат да освобождават отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси. Разликата с досега действащия закон е, че вече това право ще може да се използва както за граждани, така и за юридически лица.

Пет пътя за опростяване на регулацията

Зорница Манолова, стажант в ИПИ / 14.12.2007
Всички знаем, че законите в България в много случаи пречат на бизнеса и гражданите, част от тях сякаш се създават, за да има оправдание за съществуването на администрацията. Дълги години властваше разбирането, че колкото повече закони и регулации има, толкова повече ред, законност и обществена справедливост ще има (каквото и да означава това).

Македония става електронна

ИПИ / 14.12.2007
Македония ще е първата страна извън ЕС, която ще предостави на гражданите си официални документи с цифрови подписи и биометрични данни. Този месец започва процесът по издаване на документите в 30 регистрационни офиса, които ще приемат формуляри за издаване на Е-Паспорти.

Отворена администрация

Светла Костадинова / 14.12.2007
Скорошният скандал между министерството на държавната администрация от една страна и неправителствени организации и експерти в областта на информационните технологии доведе до много въпроси. Беше поставен под съмнения изборът на министерството да използва, и съответно да заплати, софтуер на Майкрософт за повече от 51 млн. долара.

Държавата е срещу частния бизнес

Велико Димитров / 14.12.2007
Многократно сме слушали как през последните години политици и висши държавни чиновници се изказват в подкрепа на частния сектор и предприемачеството – че трябва да се намалят административните пречки пред бизнеса, данъците, трябва да има едно гише, електронно правителство, и т.н. Преди вече повече от месец парламентът много набързо (и без възражения!) прие поправка в Кодекса за застраховане, с което обяви за застрахователен продукт предлагането на пожизнена или срочна пенсия срещу заплащане на еднократна или периодични вноски.

Щедрите мозъчни тръстове

14.12.2007
Фондация „Херитидж”, институтът „Катон”, Американският предприемачески институт и други вашингтонски мозъчни тръстове за свободни пазари са добре известни на много американци. Това, което не е напълно ясно все още, е силното разпространение на мозъчните тръстове из целия свят, което все повече предизвиква традиционното разбиране, че правителството е решението на проблемите на обществото.