"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Пропорционалният данък

Димитър Чобанов / 23.11.2007
През седмицата беше обсъдена промяната в облагането на личните доходи, която се състои във въвеждането на пропорционален данък от началото на 2008 г. Осигурителната тежест обаче едва ли ще бъде понижена, но се изменя съотношението на вноските между работодател и работник от 65:35 на 60:40.

Проектът за изграждане на АЕЦ “Белене” в България

ИПИ / 23.11.2007
Институтът за пазарна икономика (ИПИ), подкрепян от независими анализатори и енергийни експерти, от години се противопоставя на проекта за изграждане на АЕЦ “Белене”. Проектът има много подводни камъни и не е доказано, че е икономически изгоден за България.

Голяма била конкуренцията

Светла Костадинова / 23.11.2007
Идеите за регулиране на услугите и броя на такситата не са от скоро. До момента обаче те не бяха коментирани по същество от официалните органи, а бяха по-скоро предложения от различни таксиметрови компании или представителни организации.

Можем ли до приватизираме общината

Зорница Манолова, стажант в ИПИ / 23.11.2007
Новоизбраните кметове вече започнаха работа. Всеки кмет имаше предизборна програма, която очакваме да изпълни. Сега е моментът да предложим добри примери за развитие на една община. Най-обхватната реформа, която ще доведе до силно намаляване на разходите, повишаване на качеството на услугите и възможност за избор, както и до повече приходи (еднократни или редовни), е приватизацията на значителна част от общинските услуги, дейности и имоти.

Доклад "СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ – ЦЕНИ, РАЗХОДИ И ПРОГНОЗИ"

IW / 23.11.2007
На бизнес публиката в България Industry Watch представя данни и прогнози за строителната индустрия, които се основават на допитване сред над 50 специализирани строителни компании. Проучването е проведено през август и септември 2007 г. и данните, посочени от фирмите, се отнасят за годината до този момент.

Брюксел иска да намали административните разходи

Велико Димитров / 23.11.2007
Като член на Европейския съюз би трябвало да обръщаме все по-голямо внимание на това какво се случва в централата в Брюксел. И това въпреки факта, че поне до 2013 се предполага, че ще получаваме повече средства от фондовете, отколкото ще даваме като вноска в европейския бюджет.

Ядрени усилия във Великобритания

Д.Р. Мидълтън* / 23.11.2007
В ранните следвоенни времена въглищата, газът, петролът и електричеството се притежават от държавата. Главното влияние на политиката се отнася до бъдещия “енергиен дефицит”. На свободния пазар, разбира се, нарастващите цени ще елиминират оскъдността чрез намаляващото търсене или нарастващото предлагане на продукта.

Да закрием министерството на Емел Етем*

Петър Ганев / 23.11.2007
Самият израз „държавна политика при бедствия и аварии” звучи странно. Когато се случи дадено природно бедствие, не е време за провеждане на „държавна политика”, а по-скоро да се предприемат конкретни действия за борба с това бедствие и осигуряване на безопасността на хората. Но думата „политика” явно визира всички усилия за превенция на бедствията и авариите, както и мерките за възстановяване на засегнатите райони и хора.