"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Данъчни промени 2008

Петър Ганев / 09.11.2007
Ако търсим някаква последователност в провежданата данъчна политика през последните години, то след 10% данък печалба през 2007 г. и 10% подоходен данък през 2008 г., то през 2009 г. следва да се осъществи и третата идея на ИПИ – 10% осигурителна тежест.

Няколко аргумента против забраната за тютюнопушене на обществени места

Методи В. Методиев / 09.11.2007
От няколко години насам в световен мащаб се води дебат за или против въвеждането на пълна забрана за тютюнопушене на обществени места. През последните две-три години повечето от европейските страни и огромна част от останалия свят предприеха законодателни инициативи за забраната на тютюнопушене на публични места. Разликата в повечето от тези регулации е степента на забрана.

ИПИ ПРЕДСТАВИ “Проектобюджет 2008 – преглед, анализ, препоръки”

ИПИ / 09.11.2007
След като България стана член на Европейския съюз през 2007 г., българският бюджет вече има нови параметри. Най-важната цел от сега нататък ще е да се изпълнят в следващите години критериите за влизане в Еврозоната и да се спазват изискванията на Европейската комисия - например, да не се води проциклична фискална политика, което на практика означава излишъкът да не пада под 3% от брутния вътрешен продукт.

Още един успех срещу порочните практики в държавата – “Държавен вестник” в Интернет

Велико Димитров / 09.11.2007
След няколко публикации в Интернет стана известно, че народните представители най-накрая са одобрили Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за “Държавен вестник”.

Изследване на частните училища за бедни в страните с ниски доходи на населението

Джеймс Тули & Полин Диксън / 09.11.2007
Редица наблюдатели споделят мнението, че частният сектор не може да даде голям принос в осъществяването на една от Целите на хилядолетието за развитие3 - „образование за всички” - до 2015 година. Често пъти се възприема, че частното образование обслужва единствено елита или средната класа, но не и бедните. Получените резултати от двегодишното ни задълбочено изследване в Индия, Гана и Кения показват, че подобни заключения са неоснователни.

Покана "АЛТЕРНАТИВЕН ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ С НИСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2008 ГОДИНА"

ИПИ / 09.11.2007
Кои бюджетни разходи могат да се оптимизират, кои са неефективни и трябва да се премахнат? Какви данъчни ставки са необходими за насърчаване на икономическото развитие и възможно ли е те да се постигнат с бюджет 2008? Какъв бюджет е нужен, за да се ускори стопанския растеж в България?

Доклад "СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ – ЦЕНИ, РАЗХОДИ И ПРОГНОЗИ"

IW / 09.11.2007
На бизнес публиката в България Industry Watch представя данни и прогнози за строителната индустрия, които се основават на допитване сред над 50 специализирани строителни компании. Проучването е проведено през август и септември 2007 г. и данните, посочени от фирмите, се отнасят за годината до този момент.