"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

За признаването от държавата на стопанските интереси и организациите на тютюнопроизводителите

22.01.2007
След като през 1998 г. 38-то Народно събрание прие Закона за подпомагане на земеделските производители, с което се обяви за стимулиране на земеделието, сега Министерството на земеделието и горите регламентира прилагането на законовите разпоредби.

Данък добавена стойност и износът на софтуер

22.01.2007
Според сега действащите разпоредби на закона за ДДС, когато прехвърляте интелектуална собственост, например софтуер, "мястото на изпълнение [на сделката] е мястото, където се намира седалището или обектът на получателя". Това означава, че в случая няма износ

Икономика и анти-икономика, или за идеите на заместник министър председателя г-н Паскалев

22.01.2007
Ако - както изглежда - министрите на икономиката, финансите, транспорта и съобщенията и труда имат по-пазарно мислене от много от своите предшествениците, техните колеги от другите министерства като че ли имат точно противоположната философия.

Защо вицепремиерът Василев посети "Лукойл България"?

22.01.2007
В края на миналата седмица "Лукойл България" обяви загуба за полугодието от 44 млн. Това предизвика объркване в търговията с акциите на дружеството, както и реакция от страна на правителството. Вицепремиерът и министър на икономиката Николай Василев се срещна с генералния директор Валентин Златев, и в последствие бе обявено, че става въпрос за счетоводна грешка.

За данъчното облагане и справедливостта

22.01.2007
През седмицата пресата отдели особено внимание на лансираната от вицепремиера Николай Василев идея за въвеждане на диференцирано облагане на българските граждани и чужденците, работещи в България.