"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Доклад "СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ – ЦЕНИ, РАЗХОДИ И ПРОГНОЗИ"

IW / 26.10.2007
На бизнес публиката в България Industry Watch представя данни и прогнози за строителната индустрия, които се основават на допитване сред над 50 специализирани строителни компании. Проучването е проведено през август и септември 2007 г. и данните, посочени от фирмите, се отнасят за годината до този момент.

Минималният капитал трябва да се премахне

Петър Ганев / 26.10.2007
Според Търговския закон, за да се регистрира дружество в България се изисква минимален капитал – за дружество с ограничена отговорност (ООД) този капитал е 5 000 лева (поне 70% от капиталът трябва да се внесе преди съдебната регистрация), а за акционерно дружество (АД) е 50 000 лева.

Дилемата “Потребление - Спестяване” и ролята на държавата в поддържане на илюзията, че от нищо може да се създаде нещо

Елена Маринова / 26.10.2007
През второто тримесечие на 2007 г. спестяванията намаляха с 1.29% спрямо второто тримесечие на 2006 г. и възлизат на 1 996 млн. лева. Спестяванията представляват 15.37% от брутния вътрешен продукт през първото тримесечие на 2007 г., спрямо 17.36% за същия период на миналата година.

Не се прави така

Светла Костадинова / 26.10.2007
В дневния ред на парламента от 18 октомври 2007 г. беше включено гласуване на проекти за решения за приемане на отчетите за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006 г.

Нелегалният труд в България е сред най-високите нива в ЕС

Адриана Младенова / 26.10.2007
Тази седмица Европейската комисия разпространи становище относно сивия сектор на трудовия пазар в рамките на Евросъюза. Докладът на комисията се базира на резултати от изследване на Евробарометър, проведено през втората половина на 2007 г. във всички страни-членки на ЕС. Според него България е на първо място по показателя оценка на дела от БВП, който се произвежда от работа “на черно” - 35%.

Чиновниците – време за промени

Димитър Чобанов / 26.10.2007
През седмицата беше оповестено, че министърът на държавната администрация Николай Василев започва проверка на грамотността на чиновниците в централната администрация. Тя ще се извършва с тестове, но все още не е ясно как ще се използват резултатите от нея.

Строителните разрешителни: подобрени и в интернет

Методи В. Методиев / 26.10.2007
През изминалите месеци работихме върху проект изследващ процедурата за издаване на строителни разрешителни и как поддаването на искане за разрешение за строеж може да стане реална част от развитието на е-правителството. В следващите редове накратко ще представим основните изводи от изследването.