"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

България се изкачва с 9 места в класацията Икономическа свобода по света: 2007

Петър Ганев / 05.09.2007
Хонконг отново оглавява международната класация по икономическа свобода, изпреварвайки Сингапур и Нова Зеландия, според Икономическа свобода по света: 2007, изготвен от канадския институт "Фрейзър" и разпространен за България от Институт за пазарна икономика. България заема 56 позиция, което е с 9 места по-напред от миналогодишното 65 място. Същият резултат получават Полша, Гърция и Уругвай.

Нови програми на социалното министерство – от заетост към квалификация

Адриана Младенова / 05.09.2007
Тази седмица министър Масларова обяви намерение за промяна в политиката на социалното министерство на пазара на труда. На мястото на съществуващите програми, които плащат на работодатели и фирми за наемане на безработни, се предвижда пренасочване на финансовите средства към курсове за квалификацията и преквалификацията на безработни.

Отново рекорден излишък в бюджета

Димитър Чобанов / 05.09.2007
Министерството на финансите оповести данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към края на месец юли т.г. Общите приходи надхвърлят 13.2 млрд. лв., а разходите са почти 10.5 млрд. лв., в резултат от което излишъкът е в размер на 2 419.4 млн. лв. или над 4.7% от прогнозния брутен вътрешен продукт за годината .

Важни са правилата

Светла Костадинова / 05.09.2007
Икономическият живот е резултат от взаимодействието на две противоположни сили. От една страна, това са “производителните” дейности като създаване и натрупване на богатство, развитие на частния сектор и защита на инициативността. От другата страна са “непроизводителните” дейности, които включват преразпределяне, живот на гърба на обществото, корупция и престъпност. Резултатът от борбата между тези две сили зависи пряко от правилата на играта, което всяко правителство ще определи да действат по време на управлението му.

Андрю Карнеги и развитието на индивидуализма

Велико Димитров / 05.09.2007
Преди около 200 години започва т.н. индустриална революция – бърз растеж на инвестициите и производството, нарастваща производителност и много нови възможности. Животът на голяма част от хората в Европа се променя – стандартът на живот нараства, възможностите за професионална реализация се разширяват, стоките и услугите, с които може да се разполага, стават по-разнообразни.

Заблуди и реалност

Елена Маринова / 05.09.2007
Преди известно време попаднах в ситуация, която ме изненада не толкова за това, че се случва сега, а по-скоро за това, че се случва в сектор, характеризиращ се със значителна конкуренция (доставка на интернет).