"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Очакваме повече!

Светла Костадинова / 31.08.2007
В САЩ правителството е създало отделна Интернет страница наречена „очаквай повече”. На нея са публикувани всички федерални програми, оценка за изпълнението им и причините за незадоволителното представяне. Посочват се и мерки за подобряване на програмите и очакваните ефекти от тях.

Социалните помощи вече само за истински нуждаещите се?

Методи Лазаров / 31.08.2007
Държавата се реши най-сетне да ограничи помощите на безработните в трудоспособна възраст, които са в състояние да извършват трудова дейност, но просто нямат желанието излишно да се напрягат при положение, че могат да живеят на гърба на държавата.

Лек опит да изгонят лошите от пазара *

Светла Костадинова / 31.08.2007
Идеята на икономическото министерство да се обявяват цени на определени стоки, които да ориентират производителите и потребителите изглежда странна поради няколко причини. Основната е погрешното разбиране за цените...

Политиката на държавата в телекомуникационния сектор

Велико Димитров / 31.08.2007
Функциите по регулиране и контрол на пазара на далекосъобщителни услуги (или на електронни съобщения по новия закон) се извършват от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Въпреки, че има и други административни структури, участващи в процеса по провеждане на държавната политика в сектора, КРС е действителният регулатор.

Опълчението от будни граждани*

Красен Станчев / 31.08.2007
Обратно на онова, което си мисли неинформираното мнозинство, това опълчение има дълга история и по света, и в България, и по-специално след 1989 г. Отрядите от граждани, които са нащрек за решаването на важни обществени задачи, са по-първичен и фундаментален обществен феномен от органите на реда и държавните армия и полиция.

Два града – два образователни подхода*

Бинка Илиева / 31.08.2007
Според Федералния закон на Калифорния за обхващане на всички деца в училище (No Child Left Behind Act) всеки учащ от всяка подгрупа, вкл. тази на малцинствата, на семействата с ниски доходи и на нуждаещите се от специално образование, трябва да умее да чете и смята. През 2005 г. всяка подгрупа в началното и основното училище трябваше да има 24.4% способни да четат и 26.5% - да смятат, за средното училище процентите са 22.3 и 20.9.