"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Кризата с ипотечните облигации – общ поглед*

Димитър Чобанов / 24.08.2007
Скорошните събития на международните финансови пазари повишиха несигурността относно бъдещото развитие на световната и в частност на европейската икономика. Нарастващата интеграция на България към Европейския съюз прави страната все по-зависима от тази зона, тъй като все по-голям процент от външната търговия и от капиталовите потоци са насочени или породени от нея.

Докога приватизацията на горите в България ще е табу?

Адриана Младенова / 24.08.2007
Общата горска площ на България е 34% от територията на страната. Това представлява един значителен ресурс и неговото ефективно управление и оползотворяването на потенциала му е ключов фактор за развитие на голяма част от селските и планинските региони в страната.

Колко пари имат българите в джоба си?

Велико Димитров / 24.08.2007
Брутният вътрешен продукт, въпреки че е добър измерител особено при международни сравнения, не може да покаже точно с колко средства за разходи и спестявания разполагат хората в една страна. Дори и БВП на човек, колкото и показателен да е за стандарта на живот, не отчита един много съществен фактор, какъвто е изземването на доход от държавата под формата на преки, непреки данъци и всички други задължителни плащания на общо основание към консолидирания бюджет.

Цитат на седмицата - брой 340

24.08.2007
Доколкото аз „нищо не правя", дотолкова хората се променят от само себе си; Колкото повече се отдавам на покой, толкова по-порядъчен става живота на хората; Щом аз действам чрез бездействие, хората искат сами да достигнат благосъстояние.