"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Браво на идеята за приватизиране на болниците и здравната каса!

Адриана Младенова / 03.08.2007
Тази седмица правителството ни изненада с няколко позитивни намерения, които, ако бъдат реализирани, ще подействат благоприятно върху икономическото развитие на страната. След добрите новини в сферата на данъчното облагане на личните доходи, в началото на седмицата управляващите направиха заявки за реформиране на здравната система.

Да видим сега кой наистина е за ниски справедливи данъци за всички *

Светла Костадинова / 03.08.2007
Идеята за плосък нисък данък в оригиналната си форма е най-справедливото облагане, особено за страна като България, в която доходите на значителна част от хората са все още на ниско ниво, пенсиите не стигат за нормален живот, а общата данъчна тежест (данъци и осигуровки) върху труда е висока. Пропорционалният подоходен данък от 10%, който се прие по принцип от тройната коалиция в края на юли е едно от най-добрите решения, вземани от настоящото правителство. Изкривяването на реакциите по отношение на плоския данък е поради няколко причини.

Какво се случва с акцизите?

Методи Лазаров / 03.08.2007
Вдигналата се олелия покрай въвеждането на пропорционален данък отклони вниманието на обществеността от мерките, които ще се предприемат от правителството спрямо акцизите през следващите две години. „Европа така нареди” е любимото извинение на управляващите, когато трябва да се проведе болезнена политика спрямо народа. В случая, достигането на минималните акцизни нива на Общността развързва ръцете на правителството да събира повече непреки данъци след освобождаването на ресурс в Бюджета за 2008 г. от по-ниските подоходен данък и социални осигуровки.

Плоският данък

Димитър Чобанов / 03.08.2007
В края на миналата седмица представители на управляващата коалиция съобщиха, че са одобрили въвеждането на данък върху личните доходи, по който ще се прилага единна ставка – или както е популярен вече – плосък данък. Този данък ще бъде въведен от 1 януари 2008 г. Освен това осигуровките ще бъдат намалени с 3 процентни пункта от 1 октомври 2007 г. Предвижда се повишаване на пенсиите с допълнителни 10% и на бюджетните заплати.

E-фактури в Дания

Методи В. Методиев / 03.08.2007
На първото заседание на новосъздадения Консултативен съвет към НАП бяха обсъдени вътрешни правила за дейността на съвета и предложения за теми за следващите заседания, сред които подобряване обслужването на клиентите на НАП, чрез опростяване на данъчните и осигурителните декларации и формуляри. По този повод предлагаме на вниманието Ви примера на Дания, в която успешно е реализирала на практика подобна идея.