"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Икономическият смисъл на ограничаването на правото на гласуване на местните избори

Красен Станчев / 27.07.2007
Ограниченията, въвеждани с такъв ентусиазъм по повод гласуването на местните избори, имат икономическа основа и далечни икономически последици. Те не могат да се измерят, но могат да се опишат и предвидят. Злободневните политически задачи ще доведат до прецеденти в избирателното право, които ще изискват серия от глупави и вредни решения в бъдеще.

Предоставят ли министерствата информация?

Петър Ганев / 27.07.2007
Във връзка с оценката на ефективността на административното обслужване в министерствата в България (с подкрепата на CEE Trust), през последните месеци Институтът за пазарна икономика подаде заявления за достъп до информация до всички 16 министерства в страната. Министерствата, които са предоставили пълна информация по всички точки и за всички години, са само три – това са Министерство на финансите, Министерство на транспорта и Министерство на външните работи.

Увеличението на минималните задължителни резерви – знае ли БНБ какво прави?*

Димитър Чобанов / 27.07.2007
Почти 3 седмици след като се навършиха 10 години от въвеждането на валутния борд в България Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) реши да провежда парична политика от чист вид чрез повишаването до 12% от депозитната база на минималните задължителни резерви (МЗР), които поддържат търговските банки при централната.

Какво се случва към средата на годината?

Светла Костадинова / 27.07.2007
През 2006 година седем министерства и една агенция изготвиха програмни бюджети. За първи път през 2007 година всички министерства изготвиха такива бюджети. Вече преполовихме годината и е започната процедурата за Бюджет 2008. За да можем да оценим как министерствата си вършат работата, колко е ефективна тя, как се харчат средствата и до колко се изпълняват поставените цели в отделните програми на министерствата, е задължително да имаме информация относно нивото на изпълнение на програмните бюджети.

Международните кредитни агенции – пазители на реда

Методи Лазаров / 27.07.2007
Развитието на модерните технологии и ограничаването на геополитическите различия до определени географски райони глобализира финансовия свят, създавайки уникална като обем употреба на финансови инструменти. България напредва в тази тенденция с бързи темпове, но недостатъчните реформи, краткото време за финансово развитие и прекалената регулация на определени пазари спъват напредъка.

Цитат на седмицата - брой 336

27.07.2007
Да дадеш пари и власт на правителството е като да дадеш уиски и ключовете за колата на подрастващ! - Пи Джей О`Рурк