"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Оценка на нивото на административно обслужване в министерствата

Адриана Младенова / 20.07.2007
Институтът за пазарна икономика проведе проучване на нивото на административно обслужване в различни министерства като част от проект за оценка на ефективността на държавната администрация на централно ниво с подкрепата на CEE Trust. Административните структури не работят в условията на свободен пазар, те не се борят за клиенти и стимулите, които действат на частните компании при обслужването на клиентите им, не важат при взаимодействието между гражданите и държавната администрация.

Новият икономически ред

Велико Димитров / 20.07.2007
Петър Димитров вече положи клетва и е новият министър на икономиката и енергетиката. Ако, както се твърди, той ще следва политиката на Румен Овчаров, то защо трябваше да се избира нов министър. И освен това, ако управлението на икономическото министерство и провежданата до момента политика не са основание за промяната, то значи въпросът остава изцяло политически и (не)постигнатите резултати не са били от значение.

Китай се бори за пазарна икономика

Методи В. Методиев / 20.07.2007
През тази седмица световните медии разпространиха една интересна и много поучителна новина, свързана с Китай и по-специално с провинция Гансу.

Отговорът

Светла Костадинова / 20.07.2007
Решението на МС за намаление на осигуровките трябваше отдавна да е факт. Независимо какво е. Сега е ясно, че фактически е почти невъзможно МС да реши например през август да намалява осигуровките и да внесе това си предложение в Народното събрание за гласуване.

Бюджетните заплати нарастват с 10%

Димитър Чобанов / 20.07.2007
През седмицата стана ясно, че правителството е одобрило увеличение с 10% на средните основни заплати на бюджетните служители от 1 юли т.г. То беше предвидено при съставянето на държавния бюджет за 2007 г. и приемането му не беше изненада. По време на заседанието е направено предложение за още по-високо нарастване, което е било отхвърлено.

Детските градини – за какво всъщност плащаме?*

Светла Костадинова / 20.07.2007
През изминалата седмица стана ясно, че Столичната община ще открие нови детски градини и ще освободи заети от наематели помещения като с това от следващата година ще има 1 000 нови места. Подобен процес има и във Варна, и Бургас.