"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Власт без контрол

Светла Костадинова / 13.07.2007
Според отчета, 243 приети нови закона са свързани с хармонизирането на българското законодателство с правото на Европейския съюз. Това представлява 62% от всички законови актове, тоест или има несвършена от преди работа, или българските депутати са хармонизатори, или с оправдание ЕС възниква безсмислен труд, защото никой не може да твърди, че има човек, който бързо да може да се ориентира в този брой закони.

Защо отново телекомуникации...

Велико Димитров / 13.07.2007
Някои от секторите в икономиката държавата традиционно регулира повече – телекомуникации, енергетика, водоснабдяване, ж.п. транспорт (в българските условия поради определени обстоятелства към тази група може да се добави и производството на тютюн).

Задължително гласуване?

Петър Ганев / 13.07.2007
Напоследък в България все по-често се говори за въвеждането на задължително гласуване. Налага се мнението, че ниската избирателна активност по един или друг начин изкривява крайния изборен резултат, което облагодетелства някои партии за сметка на други. Каквито и доводи да се изтъкват в полза на задължителното гласува обаче, остава основният въпрос: Може ли правителството да ме задължи да гласувам?

Инфлацията до юни 2007 г.

Адриана Младенова / 13.07.2007
Тази седмица отново се заговори за бесен скок на цените в страната, дори за хиперинфлация. В края на 2006 г., точно преди официалната дата на членството на България в ЕС, също се говореше усилено за спекулации с цените от страна на “частници” и за предстоящ инфлационен шок. Нищо подобно обаче не се случи.

Българската статистика като вид данък

Методи Лазаров / 13.07.2007
Всяка нормална икономическа дейност се нуждае от някакви емпирични данни, за да се анализират предишни и текущи тенденции и въз основа на тях - да се изготви проекция и за бъдещето. Това най-общо казано е задачата на всяко аналитично звено в една по-голяма организация.

If It Ain’t Broke, Don’t Fix It* **

Димитър Чобанов / 13.07.2007
На 1 юли се навършват 10 години от началото на една от най-успешните реформи, които бяха предприети в областта на стопанската политика след трансформирането на българската икономика. Въвеждането на валутния борд постави края на безконтролната парична емисия в страната, което е съществена предпоставка за стабилизирането на стойността на лева и възвръщане на доверието в него.