"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Изпълнението на бюджета през май

Димитър Чобанов / 06.07.2007
Министерството на финансите наскоро оповести данните за изпълнението на консолидирания бюджет до края на месец май. Временният излишък достига почти 1.85 млрд. лв., което е над 3.3% от прогнозния брутен вътрешен продукт за 2007 г.

И местната власт е от значение...

Велико Димитров / 06.07.2007
Многократно е ставало въпрос за въздействието на административните пречки в лицето на лицензионните режими и бюрокрацията върху бизнес-средата и доходите. Обикновено сме разглеждали регламентите на централно ниво, без да обръщаме внимание на това, което е прието от общинските съвети и следва да се прилага на местно ниво.

Огледайте се! Земята е плоска!

Петър Ганев / 06.07.2007
Плоският данък набира все по-голяма популярност. Естония беше първата страна в Европа, която въведе плоската ставка през 1994 година и ето че сега - 13 години по-късно, идеята за плоско данъчно облагане е приложена на практика в повече от 10 страни на Стария континент. България е една от малкото страни в Източна Европа, които все още не са предприели тази стъпка.

Дългият път към свободен достъп до информация от обществения сектор

Николай Мареков, ПДИ / 06.07.2007
Ако наскоро сте пътували по пътя от София до Бургас с кола, то има голяма вероятност малко след средата на пътя, да Ви е спрял служител на КАТ. Не за да Ви провери документите или да Ви глоби за превишена скорост, според новите изменения на Правилника за движение по пътищата, а за да Ви задължи да участвате в анкета, провеждана от Агенция “Пътища”.

Индексиране на заплатите в частния сектор – има ли смисъл?

Адриана Младенова / 06.07.2007
След неколкоседмични преговори синдикатите и работодателските организации стигнаха до консенсус относно препоръчителния индекс на увеличение на заплатите в частния сектор. Първоначалните искания на профсъюзите бяха този процент да бъде над 18%, докато офертата на работодателите беше 9.6%.

Поредното отлагане на реформи. Този път е НАП

Методи В. Методиев / 06.07.2007
През изминалата седмица на вниманието на обществеността изплуваха леко позабравените проблеми около Националната агенция по приходите (НАП). Една от тях беше поредното отлагане на стартирането на единната информационна система.

Скачаме ли или пълзим?

Методи Лазаров / 06.07.2007
Правителството има фискалната възможност да поеме по-високите заплати в публичната сфера благодарение на натрупаните (и натрупващи се) бюджетни излишъци и приходи от приватизацията. Проблемът е, че такъв темп на раздаване на пари едва ли може да се поддържа продължително време, както показва и опитът на Унгария.