"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Ще растем ли или не?

Светла Костадинова / 22.06.2007
През месец юни трябваше да се реши дали ще се намаляват осигуровките. Трябваше защото в закона за държавния бюджет за 2007 година е записано, че „След 15 юни 2007 г. Министерският съвет, при наличие на фискална възможност, да предложи на Народното събрание съответни законови промени, с оглед намаляване на вноската за фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване с три процентни пункта, считано от 1 юли 2007 г.”.

БВП през първото тримесечие на 2007 г.

Димитър Чобанов / 22.06.2007
Наскоро Националният статистически институт оповести предварителни данни за брутния вътрешен продукт (БВП) и неговите компоненти през първото тримесечие на 2007 г. Продължава тенденцията за реален растеж от над 6%, което показва стабилен темп на развитие на българската икономика.

Развитие на човешките ресурси

Методи Лазаров / 22.06.2007
Установих, че Интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика е много ценен източник на новини, жизненоважни за икономическото развитие на България, но иначе оставащи встрани от общественото мнение. Може би защото посланията са завоалирани, стратегиите нарочно усложнени, а целите неизпълними с досега провежданата политика.

От 909 лицензионни режима до 159. Как Грузия го направи?*

Методи В. Методиев / 22.06.2007
В края на 90-те години икономическото развитие на Грузия не само изостава, а се намира на прага на криза. В периода между 1999-2002 година страната поддържа огромен бюджетен дефицит. Само през 2003 той е в размер на около 50% от БВП, а само частта от вътрешния дълг изразена в неизплатени заплати и пенсии нараства до 120 млн. долара за календарната година. Тоест необходими са бързи, решителни и радикални реформи в страната.

Вижда ли се либерализация на енергийния пазар на хоризонта

Адриана Младенова / 22.06.2007
Според стратегиите на Европейската комисия либерализацията не означава приватизация и наличието на части компании на пазара не е задължително условие за “освобождаване” на пазара. Достатъчно е да бъдат разделени в отделни юридически лица дейностите по производство, пренос, разпределение и търговия с енергия и да се създадат “предпоставки” за конкуренция между отделните единици по веригата.

Прозрачни ли са държавните висши училища в България?

Анелия Иванова* / 22.06.2007
Време е за кандидат-студентските кампании и университетите се надпреварват да привлекат студенти. Един студент получава информация главно от техните Интернет страници. Прегледахме всички страници и се опитахме да оценим обема и достъпността до предоставената информация.

Пак последни!... А защо въобще участваме?

Петър Ганев / 22.06.2007
Има обаче и един друг подход за решаване на проблема. Няма как да сме последни в дадена класация, ако въобще не участваме в нея! Как ще стане това? Ами, като премахнем минималната работна заплата и оставим хората на мира!

Какво готви на гражданите и фирмите БСП?*

Красен Станчев / 22.06.2007
От времето на Вико (ХVII-XVIII в.) хората знаят, че природната уредба на нещата не трябва да се подлага често на съмнение, но е важно това да става по повод отношенията, в които те сами се поставят. Примерно ние не наблюдаваме много опити да се слиза по въздуха от високи сгради, но непрекъснато обсъждаме какво ни готвят ближните.