"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Археология на изборите за европейски депутати

Красен Станчев / 23.05.2007
Струва ми се, че от коментарите по повод отминалите избори избягват някои съществени послания на избирателите. Съществени – от гледище на политико-икономическите нагласи. Гласуването за предпочитаните партии е само най-видимият слой на тези предпочитания, гримът, в който по необходимост се боядисват житейските предпочитания на онези, които гласуват.

Кой каза, че политическите игри в Европа са по-безболезнени или политиците по-разсъдливи

Велико Димитров / 23.05.2007
Вземащите решения по държавни въпроси далеч не са перфектни в работата си, не на последно място поради факта, че не всички (или по-скоро много малка част) имат представа какво представлява икономиката на обществения сектор

Данъчни реформи в Египет

Методи В. Методиев / 23.05.2007
Повечето данъчни реформи имат една основна цел: повишаване на приходите от данъци. Египет не прави изключение от това. През 2004 година страната е с огромен бюджетен дефицит, в размер на 8.3% от БВП. Всички политически партии се обединяват под общото мнение, че са нужни радикални реформи. Основната им цел е да стимулират бизнеса и да стабилизират фиска.

Мониторинг на ефективността на държавната администрация - средни месечни брутни заплати в министерствата

Адриана Младенова / 23.05.2007
През миналата година Институтът за пазарна икономика стартира проект за оценка на ефективността на държавната администрация на централно ниво с подкрепата на CEE Trust. Целта е инициирането на обществен дебат и дискусия относно въпросите, свързани с административното обслужване в България.

Футбол и Пари

Петър Ганев / 23.05.2007
Напоследък упорито се говори, че ЕС и УЕФА подготвят своеобразна революция във футбола. Пред въвеждане е система за контролиране на разходите във всички европейски клубове. Планът има за цел да се спре „бясното” наливане на пари във футбола и да се изравнят възможностите на европейските отбори.