"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Кой понася негативните икономически ефекти от сушата?

Адриана Младенова / 18.05.2007
След като туристическият сектор пострада от необичайно топлото време през годината, на свой ред са земеделските производители. Според изчисления на браншовите организации на зърнопроизводителите преките загуби на земеделците от сушата възлизат поне на 750 млн. лв.

Здравеопазването е извън контрол

Светла Костадинова / 18.05.2007
Все по-банално става да се пише за реформата в здравеопазването в България. Ситуацията е ясна –има проблеми, има идеи и има едно министерство, което трябва да реши кой път да избере. Лошото е, че разумните идеи все по-рядко намират място в плановете на управляващите. Затова като че ли е по-добре, че нищо не се случва в сектора, което да е радикална реформа.

Как Сърбия улесни навлизането на нови фирми на пазара?*

Методи В. Методиев / 18.05.2007
Клубът на реформаторите е инициатива на Световната банка, в която вземат участие всички държави показали значителен напредък в една от съставните категории на индекса на Световната банка – Doing Business.

Някой бележки по доклада на МДААР за платежния баланс

Димитър Чобанов / 18.05.2007
През седмицата беше оповестен предварителен вариант на доклад до министър-председателя относно дефицита по текущата сметка на платежния баланс. Прави впечатление, че авторът на доклада е Николай Василев – министър на държавната администрация и административната реформа.

Какво се случва на ниво законодателна власт?

Велико Димитров / 18.05.2007
За придобиването на по-пълна представа за “еволюцията” на законодателното събрание и законотворческата дейност в България, бихме могли да разгледаме парламента в два аспекта – микро и макро, - всеки един от тях с характерни особености и вероятно динамика (без да е много ясно в коя посока).

Можем ли да променим нещо с евроизборите?

Методи Лазаров / 18.05.2007
Тази неделя, 20-ти май, българските граждани имат конституционното право да упражнят своя глас като посетят избирателните секции и отбележат квадратчето срещу името на любимия евродепутат.