"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

БВП през 2006 г.

Димитър Чобанов / 05.04.2007
Наскоро бяха оповестени предварителни данни за брутния вътрешен продукт през 2006 г. Заедно с това бяха ревизирани данните от 2002 г. насам, като разликата в някои показатели е съществена. Като цяло растежът на българската икономика се запазва относително висок въпреки лекото забавяне след 2004 г.

ЕС и свободната търговия

Петър Ганев / 05.04.2007
Тази седмица Европейският съюз отправи официално предложение за премахване на всички търговски ограничения и пълен достъп до европейския пазар за всички страни от Африка, Карибите и островите в Тихия океан (ACP countries – African, Caribbean and Pacific). Предложението е част от т.нар. „Споразумение за икономическо партньорство” (EPA – Economic Partnership Agreement) и се отнася за всякакви продукти, включително селскостопанските стоки.

Държавата срещу собствениците на земи

Светла Костадинова / 05.04.2007
Порочна практика в българския парламент е да се приемат закони без да се знае какъв ще е ефектът от тях. Или поне така би ни се искало да смятаме, защото иначе означава да приемем, че определени закони се правят нарочно за да обслужат определен интерес. Подобни съмнения има и за приетите промени в закона за собствеността и земеделските земи, влезли в сила от март 2007 година.

Колективните трудови договори – (не)видима заплаха

Адриана Младенова / 05.04.2007
Тази седмица беше разпространена в публичното пространство нова инициатива на КНСБ и браншовите организации. На среща между министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова и представители на работодателските организации и синдикатите е било обсъдено предложението да се въведат колективни трудови договори в 15 отрасъла, които да станат задължителни за всички фирми в тези браншове, независимо дали членуват в представителни организации или не.

Футболната индустрия в България

Методи Лазаров / 05.04.2007
Родната футболна индустрия все още се ръководи от силна държавна намеса под формата на БФС и ДАМС и странните политически интереси, които съпровождат всяко изредило се правителство. Резултатът е слабо вътрешно първенство, различни корупционни схеми и отлив на публика от стадионите.

В защита на неравенството в доходите

Петер Шварц / 05.04.2007
Темата за неравенството в доходите е една от най-болезнените в съвременното общество. Тя е породена не от логичното съществуване на разлика (неравенство) по отношение на доходите на хората, а поради мотивите на тези, които го порицават.