"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Следват ли България и Румъния общ модел на развитие?

Велико Димитров / 30.03.2007
Интересно е да се погледне дали през последното десетилетие двете най-нови страни членки на ЕС следват подобен модел на развитие и ако има различия и разнопосочна динамика, те от какво са предизвикани.

Индекс на технологичните иновации - а къде сме ние?

Методи В. Методиев / 30.03.2007
На 28 март официално излязоха резултатите от индекса на технологичните иновации администриран съвместно от Световния икономически форум(WEF) и френското училище по мениджмънт Инсеад (INSEAD). Индексът измерва степента, в която технологиите изразяват въздействието си в развитието на страните.

Какво (кой) изработи българският парламент тази седмица?

Светла Костадинова / 30.03.2007
Българският парламент законодава на пълна пара и през тази седмица. Тъй като от неговите решения зависи най-общо средата за живеене в България, е редно да следим внимателно какво прави Народното събрание

Икономически национализъм

Методи Лазаров / 30.03.2007
Икономическият национализъм, още наричан икономически патриотизъм или протекционизъм, е термин, който се използва да опише всички онези действия на правителството с цел предпазване на местната продукция, работна ръка и капитал от чуждестранни влияния. Този принцип е в разрез с принципа за свободна търговия - когато чужда фирма, която може да достави даден продукт на по-ниска цена, е ограничена от определени условия облагодетелстващи местен сектор или фирма.

Заплатите в публичния сектор също трябва да следват пазарната логика

Адриана Младенова / 30.03.2007
Тази седмица министърът на финансите Пламен Орешарски взе участие в заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). По повод проведената среща и оценката на фискалните позиции на икономиката, министърът заяви в публичното пространство, че заплатите в публичния сектор не трябва да превишават производителността на труда, да представляват бреме пред фиска и “да отправят лоши сигнали към частния сектор”.