"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Прегрява ли българската икономика?

Димитър Чобанов / 23.03.2007
Скорошни анализи на експерти от различни институции разглеждат икономическата ситуация в България и отбелязват както положителното и развитие напоследък, така и наличието на потенциални рискове. Такива са докладите на специалисти от Световната банка, Международния валутен фонд, Европейската комисия и от рейтингови агенции. Основните показатели, които привличат вниманието им, са нарасналият дефицит по текущата сметка на платежния баланс, инфлацията, растежът на кредитите и на брутния вътрешен продукт.

Честит рожден ден, Европа!

Методи Лазаров / 23.03.2007
На 25-ти март Европейският съюз навършва 50 години и ще чества с пищни празненства подписването на Римския договор, който през 1957 г. слага началото на европейското икономическо и политическо сътрудничество. От началото на 20-ти век Европа претърпява множество метармофози след появата на различни идеологически течения, национални политики и две опустошителни войни.

Глобален индекс на аутсорсинг дестинациите 2006

Методи В. Методиев / 23.03.2007
През изминалата седмица излязоха официалните резултати на годишния индекс на консултантската компания A.T.Kearney, определящ най-привлекателните дестинаци за изнасяне на специфичен вид дейност, по-добре познат с термина аутсорсинг (outsourcing - Outside Resource Using). Концептуално дефиниран аутсорсингът е инструмент за изнасяне на определена специфична дейност от дадена компания и предоставянето й за изпълнение на друга външна за нея компания. Накратко казано целта на аутсорсинга е да: 1) спести финансови средства на компанията; 2) повиши ефективността в работата; 3) освободи ресурси на компанията за други дейности.

За заплатите в публичния сектор

Димитър Чобанов / 23.03.2007
Няколко факта привличат вниманието през последните дни. Според решение на Министерския съвет от тази седмица се предвижда увеличение на заплатите на някои бюджетни служители с до 20%, което ще бъде със задна дата – от 1 януари 2007 г. Освен това предстои приемането на постановление на правителството, с което от 1 юли 2007 г. ще бъдат повишени с 10% заплатите на работещите в бюджетната сфера.

Роумингът в ЕС - по-евтин, но на каква цена?

Адриана Младенова / 23.03.2007
Ознаменуването на 50-те години на ЕС идва с новина, която по всяка вероятност ще зарадва голяма част от европейските граждани на пръв поглед. Но в про-пазарно настроените хора и предприемачите не може да не остави чувството за заплаха и внушението на сила, което се създава от вмешателството и интервенцията на европейските структури на пазара.

Копенхагенският консенсус: Изправени пред глобалните проблеми

Петър Ганев / 23.03.2007
Истината е, че в момента светът е изправен пред много проблеми. Ако живеехме в идеален свят, сигурно щяхме да решим всички моментално, но нещата не стоят точно така. Това ни подсказва, че трябва да имаме ясна представа за приоритетите си. Ако не можем да решим всички проблеми едновременно, кои трябва да решим първо?