"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Държавният бюджет през януари 2007 г.

Димитър Чобанов / 02.03.2007
Министерството на финансите публикува данните за изпълнението на бюджета за месец януари. Въпреки че е твърде рано да се правят изводи за цялата 2007 г., тези данни биха могли да покажат до известна степен посоката на развитие на бюджета в първата година от членството на България в Европейския съюз.

Грешният пример против демонополизацията на НЗОК

Светла Костадинова / 02.03.2007
Един от аргументите, използвани от противниците на премахването на монопола на здравната каса в България, е примерът на Чехия, която след първоначалната демонополизация обмисля национализация на здравните фондове. Ако погледнем историята на реформите в Чехия обаче, ще видим, че случката е много по-различна.

Иск срещу общината

02.03.2007
Калин Манолов: Протестът на няколко стотици таксиметрови шофьори доведе до неудобство на 1.5 млн. души

Който не плаща осигуровки - затвор?!

Адриана Младенова / 02.03.2007
Заслужават ли затвор работещите, които не плащат пълния размер на осигуровките си? Точно толкова, колкото заслужават да отидат в затвор хората за това, че вместо да дадат доходите си на непозната строителна фирма, която обещава да им построи къща, с парите си предпочитат да отидат на ваканция, да си купят жилище или кола на децата си. От етична гледна точка това е аналогията на предложението за наказване със затвор при неплащане на осигуровки, което се обсъждаше тази седмица в публичното пространство.

Телекомуникационният сектор: не само че няма да се либерализира, а и ще стане още по-регулиран ?

Велико Димитров / 02.03.2007
Много скоро, новата нормативна уредба в областта на телекомуникациите ще бъде приета – сега действащият Закон за далекосъобщенията (ЗД) ще бъде заменен от Закона за електронните съобщения (ЗЕС). Дали това обаче ще има положителна роля за развитието на пазара?