"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Устойчива заплаха

Петър Ганев* / 23.02.2007
Тази седмица Европейската комисия представи своята годишна политическа стратегия, която определя нейните приоритети в сферата на политиката за 2008 г. Документът подчертава целите на политиката на комисията, по-конкретно в четирите стратегически зони на „комисията Барозу”: просперитет, солидарност, сигурност и свобода, по-силна роля на ЕС в света.

Така не се защитават потребителите

Адриана Младенова / 23.02.2007
През месец юни миналата година влезе в сила Закон за защита на потребителите (ЗЗП), който попада в ресора на българския еврокомисар в Европейската комисия, Меглена Кунева. Но това не попречи (или може би спомогна) в страната да се наложат по-големи изисквания пред бизнеса от регламентите в евродирективата, чрез които допълнително се ограничава полето на договаряне между пазарните участници и се предоставя повече власт в ръцете на чиновниците.

А ти откъде си? или Монополът над .bg домейните

Методи Лазаров[1] / 23.02.2007
Всяка себеуважаваща се компания, институция, организация, увеселително заведение, детска градина и т.н. в определен момент изгражда Интернет страница, за да представи своите продукти, да рекламира определена дейност или просто от куртоазия. Информацията, изложена в Интернет, е де факто общодостъпна и всепроникваща в ежедневието на днешния модерен човек на принципа на жълтите страници – ако търсиш, намираш.

Какво всъщност каза Икономическият и социален съвет тази седмица?

Светла Костадинова, Красен Станчев / 23.02.2007
Незнайно защо, но винаги, когато се събере, Икономическият и социален съвет (ИСС) произвежда предложения, които са изненадващо вредни и за социалната, и за икономическата политика.

Строителните разрешителни в цифри

Методи В. Методиев / 23.02.2007
През изминалата седмица излязоха официалните данни за издадените разрешителни за строеж на нови сгради през последните три месеца на изминалата 2006 година.

Тестове и липса на здрав икономически смисъл (вероятни непредвидени последици от училищната реформа)

Красен Станчев / 23.02.2007
От края на ноември м.г. на страницата на министерството на образованието се мъдри „националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка”. По традиция в Института за пазарна икономика правим икономически, а като има информация – и фискален анализ на подобни програми, политики и правителствени актове, които ги прилагат.

За развитието на информационно общество в България

Момчил Кръстев / 23.02.2007
Повод за настоящата статия е интервю с министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова във връзка с програмата на ЕС “Развитие на човешките ресурси”, а целта – не толкова критика на настоящото състояние на българското общество или липсата на ясна стратегия на правителството в тази насока, колкото споделяне на идеи, които по наше мнение биха допринесли за реализирането на тази програма.