"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Коалиция на гражданското общество за промяната на климата в отговор на доклада на IPCC

09.02.2007
В отговор на разпространения наскоро "алармиращ" доклад от Международна комисия за климатичните промени (IPCC) група от 26 неправителствени организации сформираха ново глобално обединение. Институтът за пазарна икономика е част от тази коалиция, която се стреми да предложи по-рационален подход при разглеждането на този проблем, базиран на независима оценка на фактите и определяне на възможните политики.

Петиция за намаление облагането на труда

09.02.2007
Уважаеми господин Станишев, Преди 10 години трите преки данъка - данък печалба, данък върху доходите и осигуровките - бяха на едно ниво, малко над 40%. Днес, благодарение на неколкократни намаления и на една смела стъпка на Вашето правителство, данъкът върху печалбата вече е на сравнително ниското ниво от 10%. За съжаление, през последните години се обръщаше далеч по-малко внимание на намалението на облагането на труда с данък и осигуровки и поради това то остава значително по-високо.

Разбира се, че частното съдебно изпълнение работи

Велико Димитров / 09.02.2007
През изминалата седмица станаха известни факти, които Институтът за пазарна икономика предричаше още преди две години, а именно, че частните съдебни изпълнители ще заработят по-ефективно и ще бъдат предпочитани от колегите си на държавна служба.

Реформата в здравеопазването – не от тези хора, не по този начин

Светла Костадинова / 09.02.2007
Тази седмица в парламента се проведе обществена дискусия на тема „Стратегически насоки в здравеопазването”. В дискусията взеха участие министърът на здравеопазването, председателят на Комисията по здравеопазване, зам.-председателят на Комисията по здравеопазване на Народното събрание, представители на съсловните организации в здравеопазването, синдикатите, ръководството на здравната каса и други. Какво стана ясно от изказванията на участниците?

Руски танц на глинени крака

09.02.2007
Докато българските власти се мъчат да играят сами с Русия, общественото мнение се опитва да оцени политическите рискове от начина, по който работи тази страна, нейните фирми и управление. При всяка неопределеност, няма друг избор, освен да се опреш на здрав смисъл и проверени теории. Така е и с неопределеността и риска, идващи от Русия. Ето какво казва по повод поведението на Русия известният икономист Антони де Жасе, чиято статия по въпроса препоръчваме.

Време е за намаление на данъците върху труда

Светла Костадинова / 09.02.2007
Намалението на данък печалба през последните години работи – икономиката расте, а безработицата намалява постепенно. Създаването на благоприятна среда за бизнеса е основна предпоставка той да инвестира, да се разширява и създава работни места. Неколкократното понижаване на ставката през последните няколко години показа, че приходите в бюджета нарастват.

Натура 2000 в българското законодателство или кой ще яде круши

Красен Станчев / 09.02.2007
Преди месец виден представител на правителството каза, че инвестирането в зоните по „Натура 2000” „не е забранено..., а само механизмите за оценка и критериите за включването на определени обекти ще бъдат по-високи”. Не че някой беше казал, че е забранено... Но често да направиш опонента на незнаещ, глупак или идиот е винаги от полза.

Дискриминация при цената на ток от вятърна енергия – може ли да се оправдае

Адриана Младенова / 09.02.2007
Една от целите, залегнала в енергийната стратегия на страната, е до 2010 г. производството на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), които включват вятър, слънце и вода, да достигне 11% от общото потребление на електроенергия в страната.