Изпълнението на бюджета през 2006 г.
Димитър Чобанов / 04.02.2007
През седмицата бяха публикувани предварителните данни за изпълнението на консолидирания бюджет за 2006 г. Ако се вземе предвид практиката досега, тези данни би трябвало да са достатъчно близки до окончателните и позволяват анализ на ситуацията през миналата година.
Държавният дълг трябва да продължи да се намалява, а не увеличава
Велико Димитров / 02.02.2007
За последните седем-осем години дълговете на държавата бяха редуцирани от около 90% от БВП през 1999г. до към 25-26% днес.
За първи път от години се закрива държавна агенция
Светла Костадинова / 02.02.2007
Тази седмица станахме свидетели на изненадващо събитие. С 95 гласа в Народното събрание депутатите подкрепиха на първо четене законопроект за закриване на Агенцията за чуждестранна помощ от 1 март 2007 г.
Какво следва от промяната в конституцията
Светла Костадинова / 02.02.2007
Днес Народното събрание прие с голямо мнозинство от присъстващите поправките в конституцията. Една от тях е свързана с възможността общините да определят размера на местните данъци и такси.
В борба със строителните разрешителни. Случаят на Латвия
Методи В. Методиев / 02.02.2007
В редица страни по света процесът на издаване на строителни разрешителни е изключително сложен. Огромни са усилията които всеки един предприемач трябва да отдели за коректното изпълнение на всички видове законодателните изисквания, като: наличието на десетки видове разрешителни, лицензи, планове, удостоверения и т.н.
Обременени от Брюксел или от Обединеното кралство?
Сара Шевър, Едуард Йънг / 04.02.2007