"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Социалната политика в началото на годината

Димитър Чобанов / 02.02.2007
През седмицата се случиха няколко събития, които са свързани със социалната политика на правителството. Министърът на труда и социалната политика Масларова беше принудена да отблъсква атаките на различни групи за по-високи заплати и пенсии и за момента изглежда, че няма да бъдат извършени допълнителни разходи над предвидените за тях. Освен това в Националния съвет за тристранно сътрудничество беше обсъден проект за Национален план за действие по заетостта (НПДЗ) за 2007 г.

Студентски неволи

Методи Лазаров* / 02.02.2007
След като реших да посетя някоя и друга лекция в любимия университет, за пореден път се убедих, че лично за мен те са безполезни, безсмислени и губене на време...в състоянието, в което са днес. Няма да се учудя, ако бъда скъсан на изпит заради апатията или лошото настроение на преподавател. Липсата на стимул в сферата на средното и висшето образование предопределя краха на продукта в края на поточната линия – младия човек.

ИПИ с нов изпълнителен директор

02.02.2007
С решение на управителния съвет на Институт за пазарна икономика беше избран нов Изпълнителен директор. Светла Костадинова ще заеме поста на директор на ИПИ от 2007 година и ще замени Красен Станчев, който е избран за председател на управителния съвет.

Лъч светлина – цените на лекарствата се освобождават. Дано!

Адриана Младенова / 02.02.2007
Обсъжданията на текстовете на проектозакона за лекарствените продукти в хуманната медицина в здравната комисия продължават. Миналата седмица стана ясно, че правото на собственост върху аптеки се дава “ексклузивно” на магистър-фармацевтите, което противоречи както с пазарната логика, така и с основните постулати на Европейския съюз за свободата на движение на капитали.

Неуморното “сдружаване” в България

Светла Костадинова / 30.01.2007
Обикновено сдружаването би трябвало да става по следния начин - определена група хора от една професия, с общи интереси или убеждения, решават, че ще е добре по ред причини да си направят сдружение. Поводът може да е, че искат да се идентифицират и да привлекат привърженици, искат да лобират за определени каузи или просто да се събират на чаша бира всеки петък. Във всички случаи тяхното сдружение е доброволно, самите те си определят дали да има членски внос, който да покрива определени разходи и т.н. Най-важното обаче е, че всичко това се случва доброволно и не оказва пряко влияние върху останалите професионалисти в бранша, които не са част от сдружението.

Алтернативата на НАТУРА 2000

Момчил Кръстев / 30.01.2007
През последните години в България навлизат все повече и нови различни инициативи за опазването на културните и природни богатства на страната. Тези инициативи идват от различни източници. Един от поводите да се заговори по-сериозно за тези проблеми е така добре познатата вече “Натура 2000”. За тези, които все пак не са запознати с тази програма на Европейския съюз, става дума за план за обособяване на зони със специален статут, с дългосрочна цел опазването на природното и биологическото разнообразие на Европа.