"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Новите правила при изплащане на обезщетения по болест - ефекти

Адриана Младенова / 12.01.2007
В началото на 2007 г. влезе нов режим за изплащане на болничните на осигурените лица . Обезщетенията по болест ще се превеждат от Националния осигурителен институт (НОИ) по банков път директно на работещите. Това променя значително сегашната практика, при която работодателите са длъжни да изплащат на работниците обезщетенията, които им се дължат, заедно със заплатите им за месеца срещу предоставени болнични, а впоследствие си искат парите от НОИ.

Какво щеше да стане, ако България бе направила онова, за което настоява ИПИ от години...

Светла Костадинова / 12.01.2007
итали ли сте се някога какво щеше да стане, ако повечето от реформите в България вече бяха осъществени? Отговорът на този въпрос са се опитали да дадат колеги от Световната банка. Те са разработили нещо като стилизирана матрица, която да позволи да се пресметне с колко ще се подобрят условията за правене на бизнес, ако се проведат основните реформи. Преди да посочим какви са резултати за България, трябва да поясним, че всички изчисления са направени при условие, че данните за другите страни са непроменени.

Държавно здравеопазване или деградацията на една демокрация. Примерът на Канада

Яна Попкостова / 12.01.2007
На всеки е известно, че Канада е страна с напълно безплатна, но крайно неефективна здравна система. Тя е построена на принципа на универсалността, което ще рече че е достъпна до всеки пребиваващ в държавата, независимо от неговия социален статус и финансова обезпеченост.

Законодателна програма и здрав смисъл

Красен Станчев / 12.01.2007
На 8 януари правителството разпространи един документ, който показва, че членството в ЕС дава някакви положителни резултати и в областта на планирането на законодателната работа на изпълнителната власт. Не напълно, разбира се. Подходът остава повърхностен, координацията между различните източници на законодателна инициатива – не съвсем ясна. Много неща остава да се доправят, но те не се обсъждат. Може би основната причина за това е, че потърпевшите – граждани и фирми – засега нехаят, няма търсене на по-добра законодателна и регулативна работа на законодателната и изпълнителната власт.

Лъжите за АЕЦ “Белене”

Велико Димитров / 12.01.2007
Месеци наред, в резултат на двусмислени и неясни медийни изяви на министри и политици, нямаше яснота по отношение строежа на атомната централа. Огромният брой противоречиви коментари и твърдения внасяха ден след ден объркване в представите на хората и важни въпроси като кой ще строи, в какъв период, на каква цена и дали въобще ще има Белене останаха без ясни отговори.