"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Здравният министър по стъпките на ИПИ.... но само на идейно ниво

Адриана Младенова / 06.01.2007
В интервю с министър Гайдарски за вестник “24 часа” днес на въпрос за възможностите за отпадане на монопола на Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) министърът отговаря следното: “По принцип е добре повече каси, за да се конкурират, но това е трябвало да стане в началото”. Явно проф. Гайдарски “по принцип” е съгласен с идеите, които защитаваме вече години наред от ИПИ, че конкуренцията и пазарният подход е правилното решение на проблемите, които съществуват в здравния сектор.

Отново натурално безобразие

Красен Станчев* / 06.01.2007
След екстреното решение – в навечерието на нова година, за да не може никой да възроптае или да критикува, както на 30 декември 2004 г. стана и с подарената концесия за магистрала „Тракия” – на политическото бюро на управляващата коалиция за „Натура 2000”, „Дойче веле” пусна в етера едно интересно интервю. То е на председателя на федерацията за защита на природата „Зелени Балкани”.

Представите за цени и ценообразуване на министър Овчаров

Велико Димитров / 06.01.2007
Преди време, но в този мандат, министър Овчаров разпореди да бъдат глобени няколко цветарски магазина, защото според него и неговия екип цените им надхвърляли “общоприетото” равнище, не отговаряли на представите на потребителите и били спекулативни.

Икономиката през 2007 г. – очаквания

Димитър Чобанов / 06.01.2007
Новата календарна година е повод да се направи прогноза за развитието на икономиката в България. Основен фактор се явява стопанската политика на правителството, която ще се влияе от членството на страната в Европейския съюз, стабилността на управляващата коалиция и местните избори. Разбира се, не бива да се подценяват способностите на частния сектор да генерира стойност, но потенциалът му до голяма степен може да бъде ограничен от правителствената политика.

Европейският съюз: свободен пазар или ограничение на свободата

Ремигиус Шимасиус* / 06.01.2007
България официално е член на ЕС! Но разбира ли българският гражданин какво е ЕС? В по-голямата си част българите виждат или заплаха от увеличение на цените или имат хиперболични очаквания от членството като емиграция в добре уредена държава. Но разбираме ли ние идеята, стояща зад гръмкото име Европейски съюз? Разбираме ли желанието за свобода и единство, заложено в създаването на най-мащабния проект на нашето съвремие? Май по-скоро не. И този отговор не важи само за българите, но и за старите членове на съюза. Защото днес Европейският съюз е не преследване на утопията за свобода, а всъщност установяване на легитимно ограничение.

Свободната търговия е с ново лице

Валерий Белухов / 06.01.2007
Либералният режим на международна търговия за България беше нещо обичайно, особено през последните години. Точното определение обаче е "беше". Влезлите в сила нови европейски правила на 1 януари 2007 г. промениха коренно положението с всички положителни и отрицателни ефекти за българската икономика.

Символното изживяване на „ЕС” от икономическо гледище

Красен Станчев / 06.01.2007
Погледнато икономически, 1 януари 2007 г. е сравнително незначителна промяна. Тази дата може и трябва да се разглежда в реда на предишни събития, които се оказаха стопанско-исторически по-непосредствено значими от датата на формалното членство в Съюза. Ако погледнем напред, много промени предстоят. Те могат да тръгнат в различна посока. Тя ще зависи от изборите, които хората и фирмите (които живеят и работят в България) правеха в миналото, а правят и сега.