"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Регулаторна среда за бизнес не се подобрява през последните години

Велико Димитров / 08.01.2007
Наред с дадености с относително константен характер като природно-географски условия, политическа и макроикономическа стабилност, в частност стегната фискална и монетарна политика (1), решаваща роля при избора на дестинация за инвестиране играе и т.н. регулаторна среда за бизнес – въвеждането на нормативни изисквания по отношение на стопанските субекти. От значение са, както броят и обхватът на тези изисквания, така и бързината и ефективността при тяхното администриране и последващ контрол.

Заплаха ли сме за европейския трудов пазар?

Светла Костадинова / 08.01.2007
Едно от най-големите предимства, от гледна точка на българите, от присъединяването ни към ЕС би трябвало да е свободното движение на хора. Е, оказа се че повечето страни ще се възползват от правото си на ограничение за достъп да пазара на труд поне за първоначален период от 2 години.

Pirinski за данъчното поведение на България в ЕС

Красен Станчев / 08.01.2007
На 5 декември Deutsche Welle предаде изказване на г-н Георги Пирински след среща с комисаря Ласло Ковач в Брюксел, предишния ден. Председателят на народното събрание каза буквално, че подкрепя „абсолютно задължителната координация и - до възможната степен – хармонизацията” в рамките на Съюза.

Харченето на излишъка започна

Димитър Чобанов / 08.01.2007
Практиката при съставянето и изпълнението на бюджета през последните няколко години се състои в планиране на по-ниски приходи от действително очакваните. Заедно с това в рамките на годината се ограничават някои разходи, заложени в бюджета. Целта на тези действия е правителството да разполага в края на всяка бюджетна година със свободни средства, които не са разпределени предварително, за да се “покриват най-неотложните разходи до края на годината”.

Цените на урана и възможното им влияние върху проекта за АЕЦ „Белене”

Красен Станчев / 08.01.2007
Не е кой знае каква философия да се провери как се движат цените на урана и да се направи опит за предвиждане как те ще влияят на цената на „Белене”. Ако трябва да се каже в едно изречение – това влияние ще бъде най-вече тласкане на цената нагоре и това ще бъде за период до поне 2015 г.

Не-Символичното намаляване на таксите за фирмена регистрация

Валерий Белухов / 08.01.2007
Две са условията, които ако са изпълнени , един бизнесмен би бил напълно щастлив. Едното условие е да не плаща данъци. Другото – да работи в свят без бюрокрация. Българските политици, на прага на приемането на страната ни в ЕС, се опитват, може би не много успешно, но все пак се опитват, да ощастливят бизнеса. Една стъпка в тази насока е намаляване на данъчната и осигурителна тежест няколко последователни години.

Митът за свободна конкуренция или краят на една илюзия

Яна Попкостова / 08.01.2007
Създадената национална програма по оптимизиране на училищната мрежа предвижда изразходване на над 32 млн. лева за ремонтна дейност, заедно със предвидените над 40 млн. лева от бюджет 2007 за всяка община, целящи покриване разходите по ремонти в училищата. Ограниченията поставени от министерството на образованието обаче сякаш посочват кой точно да поеме тези средства и да ги изразходва. На пръсти се броят фирмите, които биха изпълнили всички условия, поставени от просветното ведомство.

“Новите” стари, но добри данъчни идеи

Светла Костадинова / 08.01.2007
Подобно на повечето новоучредени партии ГЕРБ представи икономическата си програма или поне част от нея, доколкото идеите не обхващат подробно всички сфери на икономическата политика. Данъчните предложения породиха най-силни вълнения и редица коментатори изразиха мнение, че са напълно неосъществими. Може би това се дължи на липсата на информация как смята партията да оптимизира разходите, което да докаже, че държавният бюджет може да е балансиран и при така предложените данъчни промени.